Jaarvergadering met de coördinatoren

 Op dinsdag 15 oktober was de jaarlijkse bijeenkomst van het bestuur met de coördinatoren van de Activiteiten/Projecten. Er was sprake van een prima opkomst ! Een vijftiental coördinatoren, bestuursleden en onze consulente Henriëtte Oldenbeuving waren aanwezig. Na het welkomstwoord van onze voorzitter Jenne Holman was het eerste punt van de Agenda de mutaties bij de coördinatoren.

 

Hieronder een paar punten uit de Agenda uitgelicht.  Alles staat natuurlijk in de notulen die nog komen.

Sylvia de Boer is gestopt bij het project Levensverhaal. De laatste maanden kreeg zij geen aanmeldingen meer binnen. Er bleek dus weinig tot geen belangstelling voor het Project te zijn. En als er geen deelnemers zijn dan kun je beter stoppen.

Bij de activiteit Thuisadministratie kunnen we een nieuwe coördinator begroeten. Fieneke Bierman zal officieel per 1 januari 2020 haar taak op zich nemen. Leo Hermans was in augustus gestopt als coördinator. Op dit ogenblik neemt Ronald Brinkman de taken waar en maakt ondertussen Fieneke vertrouwd met haar komende coördinatorschap.

Binnen het bestuur zijn er ook mutaties. Per 1 januari 2020 stopt Syta Zwart als penningmeester. Sylvia Schenderling uit Borger volgt haar op. Stijnie Velt stopt ook per 1 januari 2020 als bestuurslid.

  

Een belangrijk punt op de Agenda was het conceptreglement van onze afdeling. Op de vraag om ieder jaar een Nieuwjaarsbijeenkomst te gaan organiseren, was er niet veel enthousiasme. Liever zag men een middag met de vrijwilligers; een uitstapje bijvoorbeeld.

Als laatste punt stond op de Agenda "De toerusting van vrijwilligers. Cees van de Grift presenteerde deze notitie. Er ontstond een behoorlijke discussie over verplichtingen van nieuwe vrijwilligers, ( toerusting ) zoals de introductiecursus. Een aantal aanwezigen vond dat je dat niet verplicht kon stellen. Er werd de suggestie gedaan dat scholing wel wordt genoemd bij de introductie van een nieuwe vrijwilliger. Het laatste woord over deze notitie is nog niet gesproken. Wordt vervolgd!!

 Rond 10 uur sloot voorzitter Jenne Holman deze vruchtbare en goedbezochte bijeenkomst.

Terug naar het nieuwsoverzicht