Op bezoek

Cees van de Grift en Djoek Grimme zijn donderdag 27 mei op bezoek geweest bij Hanneke Zinnemers. Hanneke heeft vele jaren deel uitgemaakt van ons bestuur. Vorig jaar is zij om persoonlijke redenen gestopt en door de Corona-beperkingen hebben we nooit officieel afscheid van haar kunnen nemen.

IMG_2934.jpg IMG_2937.jpg

Nu in mei 2021 zijn de bezoekregels weer versoepeld en konden we Hanneke met ons bezoek vereren. Na koffie en thee heeft Cees Hanneke bedankt voor haar grote inzet en betrokkenheid bij onze afdeling als bestuurslid en contactpersoon voor diverse Activiteiten. Cees overhandigde Hanneke een cadeaubon en een bos bloemen. Daarna bleven we nog even gezellig bijpraten in huize Zinnemers.

Terug naar het nieuwsoverzicht