Vrouwenemancipatiegroep

Op woensdag 22 mei zijn we met de beide vrouwenemancipatiegroepen van Humanitas naar het Gemeentehuis geweest op uitnodiging van wethouder Robert Kleine, wethouder van het CDA, voor jeugd, onderwijs, welzijn en cultuur. Robert Kleine is vorig jaar december op bezoek geweest bij onze groepen waar we een goed gesprek met hem hadden over diverse onderwerpen. Hij waardeerde onze inzet zeer en nodigde ons uit om een tegenbezoek aan het gemeentehuis te brengen voor uitleg over de werking van het gemeentebestuur en een rondleiding door de afdeling publieke zaken van de gemeente. En dat heeft dus nu plaatsgevonden.

    

We werden ontvangen door Jolanda Snippe-Luchies, management assistente van wethouder Robert Kleine en we werden verwend met een heerlijke kop koffie of thee en een lekker gebakje. Helaas was wethouder Robert Kleine verhinderd door een gesprek met het ministerie over Jeugdzorg, dat had echt voorrang, maar zijn collega Raymond Wanders, wethouder van de PvdA, voor werk, inkomen en volksgezondheid, was een zeer goede vervanger. Hij legde ons uit hoe de gemeenteraad werkt, welke rol de wethouders en burgemeester (het college) hebben en wat de rol van de ambtenaren is. In het kort komt het hierop neer: 

  • Het college van burgemeester en wethouders zetten de beleidslijnen uit en maken plannen
  • De gemeenteraad neemt op basis van dat beleid en die plannen, besluiten
  • De ambtenaren voeren de besluiten uit.

Alles werd in helder Nederlands uitgelegd, dus geen moeilijke ambtelijke taal en de wethouder was ook zeer benaderbaar, vragen werden beantwoord, ook de kritische vragen, hij ging graag met ons op de foto en maakte er een gezellig samenzijn van.

Na de uitleg van wethouder Raymond Wanders kregen we een rondleiding door Roelie Oosting, teamleider van KCC (Klant Contact Centrum), zorgloket Burgerzaken. 

          

Ze nam ons mee langs de diverse loketten en legde uit wat het allemaal was en hoe dingen in hun werk gaan. Daarna nam ze ons mee naar de kamer waar alle telefoontjes binnen komen. Daar werd ons duidelijk dat elk telefooncontact geregistreerd wordt en dat je als burger met behulp van je DigiD op de gemeentelijke website kunt volgen wat er met je vraag gebeurt. Dus als je het telefoontje van de gemeente, waarin ze je vraag willen beantwoorden, mist, kun je je antwoord altijd terugvinden in “mijn digitaal loket”. 

Natuurlijk brachten we ook een bezoek aan het trouwpaviljoen, waar geheel toevallig een trouwambtenaar in vol ornaat klaar stond vanwege een huwelijk dat aanstaande was. Vervolgens kregen we ook uitleg over een speciale spreekkamer voor risico gesprekken, gesprekken waarbij er gevaar voor agressie bestaat. Het is indrukwekkend te zien waar allemaal rekening mee wordt gehouden voor zowel de veiligheid van de burger als van de ambtenaar. Ook wees ze ons nog op het gevaar van onzorgvuldig omgaan met je persoonlijke documenten. “Als je identiteit gestolen wordt dan ben je flink de klos” vertelde ze ons, “ dus ga er goed mee om, berg het goed op, geef nooit zomaar je Burgerservicenummer (BSN) en maak geen volledige kopie van je paspoort, altijd je BSN en je pasfoto afplakken”.

   

Het was een zeer informatieve, interessante en waardevolle ochtend, echt de moeite waard.

Emmen, 22 mei 2019, Annie Gerdes en José IJland

Terug naar het nieuwsoverzicht