Over ons

Humanitas afdeling Emmen, Borger/Odoorn

Humanitas afdeling Emmen, Borger/Odoorn is er voor mensen die het even niet in hun eentje redden. Zij kunnen een steuntje in de rug goed gebruiken.

Wij hebben een groot aanbod aan activiteiten, uitgevoerd en gecoördineerd door vrijwilligers. Jaarlijks bieden meer dan 100 vrijwilligers grote steun aan wel 380 deelnemers, tijdelijk praktische en emotionele steun. Zo geven zijn mensen het zelfvertrouwen terug om hun eigen kracht te veranderen.
Landelijk heeft Humanitas 6 thema's: 
  •                Eenzaamheid
  •                Verlies
  •                Opvoeden
  •                Opgroeien
  •                Detentie
  •                Thuisadministratie
      
Emmen, Borger/Odoorn heeft 4 thema's: 
  •               Eenzaamheid
  •               Verlies
  •               Opgroeien
  •               Thuisadministratie

Secretariaat:

mevrouw Z. Evenhuis
de heer D. Grimme
de Garven 11
7871 PX Klijndijk
e-mail: emmen@humanitas.nl

Bestuur

Maak kennis met het bestuur van de afdeling Emmen

Voorzitter:           vacature plv. is tijdelijk Cees van de Grift

Secretaris :         Zwaan Evenhuis/Djoek Grimme

Penningmeester: Sylvia Schenderling

Bestuurslid: Cees van de Grift