Het bestuur van de afdeling Emmen

Het bestuur is per 1 januari 2018 gewijzigd. Onze penningmeester Boudewijn Swiebel is na vele jaren trouwe dienst gestopt als penningmeester. Boudewijn wilde het wat rustiger aan doen. Het bestuur bedankt Boudewijn voor het vele werk die hij voor onze afdeling heeft gedaan. Gelukkig hebben we weer mensen kunnen vinden die in het bestuur zitting willen nemen.  We hebben twee nieuwe penningmeesters; twee dames die de taken onderling gaan verdelen. Het bestuur heet van harte welkom Syta Zwart en Stijnie Velt.

   De vergaderlokatie van Humanitas in het Nivon-gebouw in de wijk Emmermeer

In 2015 zijn Aaltinus Kuipers, Piet Snel, Martin te Riet, Jan Veen en Sylvia de Boer afgetreden. Auke Veenema is in maart 2016 afgetreden. In december 2017 is Boudewijn Swiebel als penningmeester gestopt. Per 1 januari 2018 bestaat het bestuur uit 7 personen.

Per 1 april 2019 heeft het bestuur een wijziging ondergaan. Margot Willems, heeft besloten per 1 april als bestuurslid te stoppen. Ze kan haar drukke privé-leven niet volledig meer combineren met haar bestuursfunctie. Margot blijft wel coördinator van het Voorlezen op het AZC  Hesselanden in Emmen.

Cees van de Grift is per 1 april 2019 ons nieuwe bestuurslid. Welkom Cees bij de Humanitas club!

Het bestuur bestaat per 1 april 2019 uit de volgende personen:

Voorzitter : dhr. Jenne Holman  
Penningmeester : mevr. Syta Zwart  
Secretariaat : dhr. Djoek Grimme mevr. Zwaan Evenhuis
Bestuursleden : mevr. Hanneke Zinnemers  
Bestuursleden : dhr. Cees van de Grift  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Van links naar rechts: Jenne Holman,Zwaan Evenhuis,Stijnie Velt, Syta Zwart,Boudewijn Swiebel Hanneke Zinnemers, Henriët Oldenbeuving (consulent Humanitas district Noord),Margot Wilems en op de lege stoel Djoek Grimme (fotograaf ) Situatie tot 1 april 2019.  

 

   

   De kleine vergaderzaal in het Nivon-gebouw

 Consulent van Humanitas: mevr. Henriët Oldebeuving. Zij bezoekt regelmatig de bestuursvergaderingen van Humanitas en staat het bestuur met raad en daad terzijde.

               

 De grote vergaderzaal in het Nivon-gebouw

Vertegenwoordiging namens Humanitas:

Organisatie   Vertegenwoordiger  
De Schans - identiteiscommissie : Lieuwe Helmus -Humanitas lid
Vrienden van de Schans : Boudewijn Swiebel  
WMO : Hanneke Zinnemers  
Wijkplatform Emmermeer en contactpersoon Emmermeerkrant : Hanneke Zinnemers  
Armoedebeleid : Djoek Grimme  

Het bestuur van Humanitas vergadert altijd in het NIVON-gebouw.

Adres: J. van Ravenswaaystraat 29b in de wijk Emmermeer in Emmen.

In het NIVON-gebouw vinden ook vele  Humanitas Activiteiten plaats.