Het bestuur van de afdeling Emmen

Het bestuur is per 1 januari 2020 gewijzigd. Onze penningmeester Syta Zwart is na enige jaren trouwe dienst gestopt als penningmeester.  Stijnie Velt is per 1 januari 2020 gestopt als bestuurslid. Het bestuur bedankt beide dames voor hun inzet voor het bestuur. Syta Zwart blijft wel als bestuurslid werkzaam. Onze nieuwe penningmeester is Sylvia Schenderling uit Borger. Het bestuur heet haar van harte welkom!! Sylvia draait al enige maanden mee en is ingewerkt door Syta Zwart.

   De vergaderlokatie van Humanitas in het Nivon-gebouw in de wijk Emmermeer

In 2015 zijn Aaltinus Kuipers, Piet Snel, Martin te Riet, Jan Veen en Sylvia de Boer afgetreden. Auke Veenema is in maart 2016 afgetreden. In december 2017 is Boudewijn Swiebel als penningmeester gestopt. Per 1 januari 2018 bestaat het bestuur uit 7 personen.

Per 1 april 2019 heeft het bestuur een wijziging ondergaan. Margot Willems, heeft besloten per 1 april als bestuurslid te stoppen. Ze kan haar drukke privé-leven niet volledig meer combineren met haar bestuursfunctie. Margot blijft wel coördinator van het Voorlezen op het AZC  Hesselanden in Emmen.

Cees van de Grift is per 1 april 2019 ons nieuwe bestuurslid. Welkom Cees bij de Humanitas club!

Intussen is er in 2020 het enige veranderd in de bestuurssamenstelling!  Onze voorzitter Jenne Holman moest het wat rustiger aan gaan doen. Jenne is dan ook gestopt als voorzitter en lid van het bestuur. En Jenne is dus gestopt als voorzitter. Syta Zwart is in augustus een beroeps-opleiding gaan volgen en dat gaat zoveel tijd kosten, dat zij ook met het bestuurswerk is gestopt. Hanneke Zinnemers heeft nog steeds veel kklachten, waardoor het bestuurswerk haar zwaar valt. Zij is per 1 augustus gestopt

Het bestuur is naarstig op zoek naar een voorzitter en twee nieuwe bestuursleden. Cees van de Grift heeft zich bereid verklaard tijdelijk als voorzitter te fungeren.

Het bestuur bestaat per 1 augustus 2020 uit de volgende personen:

Voorzitter : dhr. Cees van de Grift  plv. voorzitter
Penningmeester : mevr. Sylvia Schenderling  
Secretariaat : dhr. Djoek Grimme mevr. Zwaan Evenhuis
Bestuursleden :   vacature  vacature
Bestuursleden : dhr. Cees van de Grift  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Van links naar rechts: Jenne Holman,Zwaan Evenhuis,Stijnie Velt, Syta Zwart,Boudewijn Swiebel Hanneke Zinnemers, Henriët Oldenbeuving (consulent Humanitas district Noord),Margot Wilems en op de lege stoel Djoek Grimme (fotograaf ) Situatie tot 1 april 2019.  

 

   

   De kleine vergaderzaal in het Nivon-gebouw

 Consulent van Humanitas: mevr. Henriët Oldebeuving. Zij bezoekt regelmatig de bestuursvergaderingen van Humanitas en staat het bestuur met raad en daad terzijde.

               

 De grote vergaderzaal in het Nivon-gebouw is aangepast i.v.m. de Corona -maatregelen. 

Kleine zaal is tijdelijk opslagruimte.

Vertegenwoordiging namens Humanitas:

Organisatie   Vertegenwoordiger  
De Schans - identiteiscommissie : Lieuwe Helmus -Humanitas lid
Vrienden van de Schans : Boudewijn Swiebel  
WMO : Hanneke Zinnemers?  
Wijkplatform Emmermeer en contactpersoon Emmermeerkrant : Djoek Grimme  
Armoedebeleid : Djoek Grimme  

Het bestuur van Humanitas vergadert altijd in het NIVON-gebouw.

Adres: J. van Ravenswaaystraat 29b in de wijk Emmermeer in Emmen.

In het NIVON-gebouw vinden ook vele  Humanitas Activiteiten plaats.