Coördinator voor de Thuisadministratie

Coördinator Thuisadministratie

De Thuisadministratie van Humanitas helpt mensen die het overzicht op hun financiën zijn kwijtgeraakt. Hiervoor is bij de afdeling Emmen/ Borger-Odoorn een groep van 20 vrijwilligers actief die bij mensen thuis samen de administratie ordenen, formulieren invullen en meedenken om zuiniger met geld om te gaan. Binnen deze vrijwilligersgroep is plaats voor een nieuwe coördinator, bij voorkeur met een financieel/administratieve achtergrond en met een HBO denk- en werkniveau. Na een inwerkperiode voert de coördinator, samen met een ondersteunend coördinator, intakegesprekken en koppelt vrijwilligers aan hulpvragers. Daarnaast organiseert zij/ hij periodieke vrijwilligersbijeenkomsten. Zij/ hij onderhoudt contacten met overheidsinstanties en met organisaties op het gebied van armoedebestrijding, schuldhulpverlening en thuisadministratie.

De coördinator moet affiniteit hebben met de doelgroep- de hulpvragers- en moet de vrijwilligers kunnen motiveren en adviseren. Zij/ hij moet wonen in het werkgebied van de afdeling Emmen/ Borger-Odoorn. Een VOG is een vereiste om dit werk te kunnen doen.

Kosten die gemaakt worden t.b.v. de activiteit worden vergoed, denk hierbij aan reiskosten en in overleg uitgekozen cursussen.

Informatie te verkrijgen via: 06-31379102.

Terug naar overzicht