Humanitas Steun bij Rouw en Verlies

Steun bij Rouw en Verlies biedt ondersteuning aan mensen met een (recente) verlieservaring. Het doel is het geven van tijdelijke ondersteuning en een luisterend oor door een vrijwilliger van Humanitas. Het is de bedoeling dat de deelnemer zijn of haar eigen weg weer vindt in de nieuwe situatie.

De vrijwilliger biedt een luisterend oor, zal vraaggericht ondersteunen en zo mogelijk middels een open houding eigen ervaring delen. Juist de ondersteuning door vrijwilligers en vooral door vrijwilligers met een eigen verlieservaring wordt als een voordeel gezien omdat hij/zij het verlies uit eigen ervaring kennen en meer begrip kunnen opbrengen. Dat kan helpen om de draad van het dagelijks bestaan weer op te pakken.

Als een vrijwilliger de deelnemer thuis bezoekt voor het bieden van individuele steun bij rouw en verlies ondersteunt hij of zij iemand die een persoonlijk verlies aan het verwerken is.

Daarbij kan het gaan om het verlies van een dierbaar persoon door overlijden, maar ook om het verlies van werk, gezondheid of van een partner door echtscheiding.

Steun bij rouw en verlies kan op verschillende manieren georganiseerd worden.

Naast de individuele bezoeken bij de deelnemer thuis bestaan er ook lotgenotengroepen. In eerste instantie is deze Humanitas activiteit gericht op individuele bezoeken bij de deelnemer thuis. Indien blijkt dat bij de deelnemers behoefte is aan lotgenotengroepen zullen wij die opstarten.

Informatie of aanmelden kan via de coördinator Marion Koornneef.