Het bestuur en onze afdeling

Humanitas ook in Gorinchem actief!

Humanitas Gorinchem bestaat sinds juni 2013 en komt voort uit de Humanitas afdeling 'De Drechtsteden'. Het werkgebied van De Drechtsteden was dusdanig groot dat op landelijk en district niveau werd besloten een aparte afdeling Humanitas Gorinchem op te richten.

De activiteiten van de afdeling Humanitas Gorinchem bestaan op dit moment uit: 

Home-Start, Wel Thuis, Internationaal Vrouwen Contact (IVC), Thuisadministratie en Jongerenmaatjes

Onze basis zijn de vrijwilligers die allen een scholing via Humanitas hebben genoten en goed voorbereid zijn op hun taken. Onze vrijwilligers worden aangestuurd en begeleid door goed opgeleide professionele of vrijwillige coördinatoren. Er vindt tussen vrijwilligers en coördinatoren regelmatig overleg plaats.

De eindverantwoording van iedere activiteit ligt in handen van een op dat gebied deskundig bestuurslid die de betreffende 'portefeuille' beheert en regelmatig contact met zijn/haar coördinatoren heeft. Voorts is er een dagelijks bestuur.

Ons bestuur bestaat uit:

Eva Dansen - Voorzitter met portefeuilles Fondsenwerving / Internationaal Vrouwen Contact (IVC)

Yvonne Wildermuth - Secretaris met portefeuilles Fondsenwerving / Wel Thuis

Anneloes van Dijk met portefeuille Home-Start en Financiën

Ries Pauk met portefeuille Thuisadministratie

Marion Koornneef met portefeuille Jongerenmaatjes

Onze coördinatoren per activiteit zijn:

Teresa Wild voor Internationaal Vrouwen Contact (IVC)

Judith Heijnen voor Wel Thuis

Anja de Kok en Emma Splinter voor Home-Start

Jack Boers en Yvonne Monart voor Thuisadministratie

Emma Splinter voor Jongerenmaatjes

U kunt met hen contact opnemen via het algemene emailadres gorinchem@humanitas.nl

Vacant                                                                             

Voor de volgende functies zoeken wij nog enthousiaste vrijwilligers:

Portefeuillehouder voor Vrijwilligers- en deskundigheidsbevordering

Portefeuillehouder voor PR & Communicatie