Gorinchem e.o.

Steun bij Rouw en Verlies

Humanitas Gorinchem e.o. is voornemens de activiteit ‘Steun bij Rouw en Verlies’ op te starten.  Na inventarisatie is gebleken, dat deze vorm van ondersteuning in Gorinchem e.o. momenteel niet wordt aangeboden

Steun bij Rouw en Verlies biedt ondersteuning aan mensen met een (recente) verlieservaring. Het doel is het geven van tijdelijke ondersteuning door een vrijwilliger van Humanitas met als doel dat de deelnemer een eigen weg vindt in de nieuwe situatie. De vrijwilliger biedt een luisterend oor, zal vraaggericht ondersteunen en zo mogelijk middels een open houding eigen ervaring delen. Juist de ondersteuning door vrijwilligers en vooral door vrijwilligers met een eigen verlieservaring wordt als een voordeel gezien omdat zij het verlies uit eigen ervaring kennen en meer begrip kunnen opbrengen. Dat kan helpen om de draad van het dagelijks bestaan weer op te pakken.

Terug naar het nieuwsoverzicht