Humanitas zoekt vrijwilligers

Woensdag ontving Gorcumer Dick Dekker, na het doorlopen van de cursus, het certificaat ‘Thuis Administratie’ uit handen van Humanitas bestuurslid Kees Bouten. Hij is daarmee de 18de vrijwilliger binnen de activiteit Thuis Administratie van Humanitas Gorinchem.

Deze Humanitas activiteit ondersteunt personen of gezinnen met het op orde brengen van hun administratie. Samen met betrokken deelnemer gaat een gecertificeerde vrijwilliger aan de slag om inzicht te krijgen in zijn/haar financiële administratie. De steun die geboden wordt, bestaat uit (twee) wekelijkse huisbezoeken gedurende een periode van maximaal een jaar. Samen wordt gezocht naar oplossingen, dit alles vanuit een open houding waarbij respect en gelijkwaardigheid centraal staan.

Hoewel de crisis officieel voorbij is, kampen nog veel mensen met de naweeën daarvan. Humanitas Gorinchem is daarom op zoek naar meer vrijwilligers voor deze activiteit. Ook 50- of 60-plussers met enige administratieve ervaring worden van harte uitgenodigd. Voor meer informatie: www.humanitas.nl/afdeling/gorinchem.

Terug naar het nieuwsoverzicht