Snel ingrijpen cruciaal om langdurige armoede te voorkomen

Bijna 60 procent van de armen in Nederland verkeert drie jaar of langer  in armoede. Voor wie er in het eerste jaar niet uitkomt, is de situatie   uitzichtloos.
  
Bijna 600.000 Nederlanders leven in langdurige armoede, becijferde het  SCP. Dat is bijna 4 procent van de totale Nederlandse bevolking. Deze cijfers   komen overeen met wat Vanessa Walravens, coördinator Thuisadministratie van   Humanitas Amsterdam, waarneemt. “En dan houdt dit percentage niet eens   rekening met de recente stroom vluchtelingen die in Nederland een nieuw   bestaan willen opbouwen.”
   
Snel ingrijpen
Meer dan de helft van de mensen die net arm zijn geworden, slaagt er in het   eerste jaar in hun situatie te verbeteren. Maar na dit eerste jaar neemt die   kans snel af: na het tweede armoedejaar gaat het nog om bijna 20 procent   en daarna om minder dan 10 procent. Snel ingrijpen is daarmee cruciaal.   “Daarom willen we met Thuisadministratie snel met mensen om de tafel zitten   om in actie te komen”, zegt Vanessa. “Hoe langer schulden aanhouden, hoe   moeilijker het wordt om nieuw gedrag aan te leren en het tij te keren.”
   
Dat wil niet zeggen dat Thuisadministratie zinloos is als de financiële   situatie uitzichtloos is. Vanessa: “Mensen in langdurige armoede helpen we   met het inzichtelijk maken van hun patroon van inkomsten en uitgaven. Welke   uitgaven kunnen ze zich veroorloven, en zijn er misschien nog regelingen   waarop ze aanspraak kunnen maken?”
   
Terugval voorkomen
Een fors deel van de ‘uitstromers' uit de armoede valt weer in die situatie   terug, signaleert het SCP. Bijna 20 procent is een jaar na de uitstroom weer   arm. In totaal is ruim 40 procent na vijf jaar weer teruggevallen. “Onze   ondersteuning is tijdelijk, na een jaar moeten mensen het weer zelf kunnen“,   zegt Vanessa. “Maar omdat we weten dat het gevaar van terugval altijd op de   loer ligt, wijzen we deelnemers aan het eind van hun traject bij ons op de   mogelijkheid gebruik te maken van de inloopspreekuren die de meeste gemeenten   hebben.”

Informatie of hulp

Hulp of informatie nodig: neem contact op met een van de coördinatoren van de activiteit Thuisadministratie van Humanitas Gorinchem e.o. (Jose Verschoor, Monique de Bruin of Marcel Maas. Via email: gorinchem@humanitas.nl of telefonisch 06 - 35130382

 

volledige onderzoeksrapport

Op de website  downloaden

. Of lees de samenvatting ‘Eenmaal arm betekent vaak voor altijd arm’.

Terug naar het nieuwsoverzicht