Gorinchem e.o.

Algemene Bestuursleden

De landelijke vrijwilligersorganisatie Humanitas zet zich in voor mensen die het alleen even niet meer redden in de samenleving. Ze vinden steun in één van de meer dan 700 projecten, variërend van maatjesprojecten tot het doorbreken van eenzaamheid en van opvoedingsondersteuning tot rouwverwerking. De ondersteuning van Humanitas is veelal kleinschalig en persoonlijk en heeft een tijdelijk karakter, omdat het uitgangspunt is dat mensen de regie over hun leven behouden of weer terugkrijgen.

De Afdeling Gorinchem e.o. omvat Gorinchem, De Vijfheerenlanden en de Oost-Alblasserwaard. Het bestuur zoekt actieve medebestuurders, die bij voorkeur beschikken over managementervaring in sociaal/maatschappelijk organisaties of in het bedrijfsleven. Het bestuur beoogt voortzetting en uitbreiding van de bestaande activiteiten en neemt initiatieven voor nieuwe. Het bestuur vergadert eenmaal per maand.

Taken Bestuurslid:

Binnen het bestuur vervult ieder bestuurslid de rol van portefeuillehouder voor een of meerdere van onze activiteiten of specifieke portefeuilles zoals financiën of PR/Communicatie. Momenteel heeft onze afdeling zes activiteiten: Homestart, Kind Veilig Thuis, Thuisadministratie, Internationaal Vrouwen Contact, Steun bij Rouw en Verlies en Jongeren Maatjes.

Naast algemene bestuurlijke taken verwachten we dat onze nieuwe collega ook het portefeuillehouderschap van een (of eventueel meerdere) van onze activiteiten op zich gaat nemen. Hierbij zal uiteraard rekening gehouden worden met voorkeur en ervaring. Het portefeuillehouderschap houdt in dat je de activiteit via de coördinatoren begeleidt, ondersteunt en vertegenwoordigt in diverse in- en externe contacten.

Profiel Bestuurslid:

· Je onderschrijft de uitgangspunten van Humanitas (zie hiervoor www.humanitas.nl en www.humanitas.nl/afdeling/gorinchem)

· Je bent actief en praktisch ingesteld en maatschappelijk betrokken (hetgeen bij voorkeur zichtbaar is door contacten binnen plaatselijke/regionale netwerken)

· Je hebt bestuurlijke vaardigheden of bent bereid deze te ontwikkelen

· Je beschikt over goede contactuele eigenschappen en werkt graag in teamverband

· Je wilt een tijdsinvestering van minimaal 8 uur per week doen en woont binnen een straal van 15 kilometer van Gorinchem.

Bijzonderheden:

· Humanitas is in onze regio in opbouw. Dit vereist inzet en energie. Met name op het gebied van het bouwen van netwerken en ontwikkelen van initiatieven. Voor deze activiteiten zijn zowel mensen uit de non-profit sector als mensen uit het bedrijfsleven welkom.

· Humanitas biedt haar bestuursleden beroepsmatige ondersteuning en cursussen.

· Er is een regeling voor onkostenvergoeding.

· Als bestuurslid bij Humanitas maak je deel uit van een enthousiast team. Je helpt niet alleen mensen die het even niet redden, maar je verrijkt ook je eigen leven.

Solliciteren kan per e-mail: gorinchem@humanitas.nl. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Pauline Luikenaar 06-35118661 of via de website: www.humanitas.nl/gorinchem.

Terug naar overzicht