Inspirerend vrijwilligerswerk

Marcel Lohuis vervult sinds 2013  vol enthousiasme het voorzitterschap van Humanitas Haagland. Wij spraken hem over zijn ervaringen.

Marcel: ‘Sinds 2011 ben ik betrokken bij Humanitas. Binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ben ik werkzaam op het gebied van waterbeleid. Ik zocht naast mijn werk vrijwilligerswerk waar ik mijn maatschappelijke betrokkenheid in kwijt kon, om ook op een andere manier een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Zo kwam ik bij Humanitas terecht - de waarden van Humanitas spraken mij erg aan. Mensen tijdelijk een steuntje in de rug bieden waarmee zij daarna zelf weer op eigen kracht verder kunnen.’

Voldoening

‘Ik begon als vrijwilliger bij het Maatjesproject – nu heet dat Tandem. Wekelijks bezocht ik een zwaar gehandicapte man. Door deze bezoekjes werd ook zijn vrouw een keer in de week ontlast en had ze even echt tijd voor zichzelf. Dat gaf mij veel voldoening. In 2013 volgde ik de toenmalige voorzitter van Humanitas Haagland op. Het voorzitterschap kent een termijn van 4 jaar - ondertussen ben ik met veel plezier alweer bezig met mijn 2e termijn.’

‘De afwisseling in werkzaamheden maakt het voorzitterschap voor mij zo boeiend. Met name het overleg met de coördinatoren is inspirerend en geeft veel energie. Daarnaast neem ik soms tijdelijk een project waar, dat is bijvoorbeeld voorgekomen bij Tandem en Thuisadministratie. Ook hebben we de afgelopen bestuursperiode door fondsen te werven buiten de gemeentelijke subsidies het project Thuisadministratie opgezet en meer armslag kunnen geven.’

Projecten opzetten

‘Het is mooi om nieuwe projecten van de grond te krijgen. Op dit moment zijn we bezig met het opzetten van het project Begeleide omgangsregeling. Dit is een initiatief van de rechtbank. Aan Humanitas is gevraagd hiervoor vrijwilligers te werven en op te leiden. Bij dit project gaat het om een groter gebied dan alleen Haagland. In de praktijk betekent dat het dan dus wat langer duurt voor alles op de rails staat, maar de voldoening is des te groter als het allemaal lukt.’

Graag zou ik nog een nieuw project opzetten over laaggeletterdheid.

' Laaggeletterdheid houdt in dat mensen moeite hebben met lezen en/of schrijven. Dat betekent dat zij ook moeite hebben met hun paperassen. Het heeft dus ook raakvlakken met ons project Thuisadministratie. Dit kan mensen helpen weer overzicht te krijgen. Een project dat zich richt op laaggeletterdheid kan daar een mooie aanvulling op zijn.’

Genoeg te doen

‘En dat is ook juist het mooie van vrijwilligerswerk bij Humanitas: er is genoeg te doen. Als je een project bedenkt dat binnen de speerpunten van de organisatie past en je krijgt de financiering geregeld dan kan je echt wat betekenen.’

‘Mijn wens is dan ook dat we nieuwe projecten kunnen starten die echt iets bijdragen. Dat betekent natuurlijk ook fondsen om die projecten te financieren, maar vooral heel veel enthousiaste vrijwilligers. We hebben veel trouwe vrijwilligers die zich al jarenlang voor Humanitas inzetten. De aanvragen voor deelname aan projecten is echter onverminderd groot, dus we kunnen altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken. Onze vrijwilligers maken het verschil.’

Interesse om vrijwilliger te worden?

Wil je net als Marcel als vrijwilliger in het bestuur Humanitas Haagland aan de slag? Kijk dan hier, we zijn namelijk nog op zoek naar een bestuurslid Publiciteit. Ook voor de projecten zoeken we continu vrijwilligers. Voor meer informatie over het werken als vrijwilliger bij Humanitas Haagland kun je op onze website kijken en contact opnemen met de desbetreffende coördinator of via haagland@humanitas.nl.

Terug naar het nieuwsoverzicht