Dialoogtafels zijn een succes

Op dinsdagavond 6 november vonden in het Dialooghuis aan de Beeklaan 2 dialoogtafels plaats met als thema Elkaar zien. De tafels waren georganiseerd door Humanitas Haagland en het Humanistisch Verbond Den Haag.

De deelnemers aan de dialooggesprekken hadden een uiteenlopende achtergrond. Aanwezig waren vrijwilligers van het Humanistisch Verbond en Humanitas, vertrouwenspersonen van het Dialooghuis, buurtbewoners en mensen die zich via de site van PEP hadden opgegeven. Veel onbekenden die elkaar in de loop van de avond wat beter hebben leren kennen.
Aan één dialoogtafel werd afgesproken om begin volgend jaar aan deze bijeenkomst een vervolg te geven en weer een dialoog te organiseren. Aan de andere dialoogtafel werd duidelijk dat je niet op warm weer hoeft te wachten om iets voor de straat te organiseren. Een buurtborrel op straat in december kan ook in de behoefte voorzien. Verder werd een van de buurtbewoners die het Dialooghuis niet kende, uitgenodigd om af en toe eens langs te komen.
 
Het thema Elkaar zien heeft 20 deelnemers geïnspireerd tot het voeren van mooie dialooggesprekken.
Terug naar het nieuwsoverzicht