Over ons

 Al zo'n 70 jaar maatschappelijke activering in Haaglanden

Humanitas staat voor:

  • Het nemen van verantwoordelijkheid voor jezelf en voor het samenleven met anderen.
  • Herstel van regie over het eigen leven voor mensen die dat tijdelijk zijn kwijtgeraakt.
  • Een samenleving waarin gelijkwaardigheid voorop staat en waar plaats is voor iedereen.
  • Vraaggericht aanbod op de gebieden wonen, zorg en welzijn.

Vandaag de dag bieden we in de afdeling Haagland (Den Haag, Wassenaar, Leidschendam-Voorburg) 5 activiteiten, binnen 5 thema's, met in totaal 5 coördinatoren.

De afdeling wordt ondersteund door consulenten vanuit het district (Zuidwest) en we kunnen een beroep doen op het landelijk bureau.

Het bestuur van de afdeling bestaat uit:

Marcel Lohuis: voorzitter, Martin Voûte: financiën, Bert Brouwer: secretaris
Leden: Marleen de Kluizenaar, Betty van der Zande, Paul Hoekema, Cors Hage,
Stasja Cornelissen, Diebrichje Oostveen-Brands.

Humanitas Haagland in tekst en cijfers: zie onze download-pagina