Over ons

 Al meer dan 75 jaar maatschappelijke activering in Den Haag

Humanitas staat voor:

  • Het nemen van verantwoordelijkheid voor jezelf en voor het samenleven met anderen.
  • Herstel van regie over het eigen leven voor mensen die dat tijdelijk zijn kwijtgeraakt.
  • Een samenleving waarin gelijkwaardigheid voorop staat en waar plaats is voor iedereen.
  • Vraaggericht aanbod op de gebieden wonen, zorg en welzijn.

Vandaag de dag bieden we in de afdeling Humanitas Haagland de volgende activiteiten aan: Thuisadministratie, Tandem, Home-Start en Steun bij Verlies en Rouw met in totaal 5 coördinatoren.

De afdeling wordt ondersteund door consulenten vanuit het district Zuidwest en we kunnen een beroep doen op het landelijk bureau.

Het bestuur van de afdeling bestaat uit:

Steven Oostlander: voorzitter, Astrid Bronswijk: vice-voorzitter, Paul Hoekema: financiën, Inge Camfferman: secretaris
Leden: Betty van der Zande, Cors Hage, Diebrichje Brands, Berend Berendsen.

Humanitas Haagland in tekst en cijfers: zie onze download-pagina