Spreekuur Thuisadministratie

Blijf niet rondtobben maar laat je helpen.

Voor alle inwoners van Den Haag vanaf 18 jaar die hulp zoeken bij:

-  Het invullen van formulieren.
-  Bellen of schrijven naar instanties.
-  Lezen van post.
-  Ordenen van je thuisadministratie.
-  Aanvragen van kwijtscheldingen en toeslagen.
-  Aanvragen van DigiD.
-  Aanmelden bij Schuldhulpverlening.
-  Verwijzing naar andere instanties.
-  Zoeken van informatie.

Waar?
Het Koorenhuis
kamer 2.05
Prinsegracht 27
2512 EW Den Haag

Wanneer?
Op woensdag en vrijdag van 13:00 tot 15:00 tijdens het inloopspreekuur.
Tijdens de schoolvakanties is erg geen spreekuur op de locatie Prinsegracht.
De eerst volgende schoolvakantie is van 21 t/m 25 oktober, u kunt dan wel terecht op de Leyweg (zie onderstaande informatie).

Extra locatie Leyweg 831
Tot 1 oktober 2019 kunt u voor uw Thuisadministratie vragen terecht op dinsdag en donderdag in onze (tijdelijke) locatie op de Leyweg 831, kijk hier voor alle informatie.