Haagland

Maatjes Tandem

Vrijwillig coördinatoren Maatjes Tandem

Maatjes Tandem richt zich op een brede doelgroep, welke te maken heeft met sociaal isolement. Dit is een blijvend probleem in de regio Haaglanden. Maatjes Tandem kan de deelnemer steun bieden, maar ook zelfvertrouwen en zelfredzaamheid vergroten. Het opbouwen van een sociaalnetwerk is hierbij zeer belangrijk.

We hebben twee doelgroepen, te weten volwassenen en jongeren. In de praktijk blijkt dat beide groepen een verschillende aanpak nodig hebben. Vanaf de start is er een enorm aantal aanvragen van deelnemers. Tot nu toe zijn de coördinatoren gedwongen met aanmeldingstops te werken omdat er onvoldoende ondersteuning is.

We zoeken dus een vrijwilliger die kan ondersteunen bij het coördineren van het Maatjes Tandem project in overleg met onze coördinator.

Vrijwillige coördinatoren zijn 4 tot maximaal 8 uur per week inzetbaar en houden zich met een of meerdere specifieke taken bezig, te weten:

  • Het volgen van een geselecteerd aantal koppelingen. Hierbij contacten leggen met de betrokken vrijwilligers en deelnemers.

  • Evaluatiegesprekken met vrijwilligers en deelnemers voorbereiden en voeren

  • Assisteren bij gegevensverwerking in het Humanitas Registratie Systeem (HRS)

  • Helpen bij het actueel houden van de vrijwilligers map voor nieuwe deelnemers.

  • (meehelpen) Organiseren van het jaarlijkse uitstapje voor vrijwilligers

Wij willen minimaal 1 en maximaal 3 vrijwillige coördinatoren op de activiteit ter ondersteuning van de betaalde kracht.

De grondbeginselen van Humanitas zijn voor de vrijwilliger het uitgangspunt bij het uitvoeren van deze taken. Als je interesse hebt in deze functie kun je contact opnemen met Carolien Balt voor verdere informatie en voorwaarden.

Carolien Balt, coördinator Tandem maatjesproject Humanitas, afdeling Haagland

Telefoon:  06 – 20500103

c.balt@humanitas.nl