Haagland

Vrijwilliger worden

Zonder de inbreng van vrijwilligers zou Humanitas Haagland geen bestaansrecht hebben!

Het is niet zo eenvoudig om duidelijk te maken of jij voor ons een bruikbare vrijwilliger kunt zijn. Daar zijn de activiteiten te verschillend voor. Je kunt je voorstellen, dat een vrijwilliger die via Steun bij Rouw een medemens ondersteunt een totaal andere inbreng heeft dan iemand die via Tandem een maatje is.

Vrijwilligers bij Humanitas Haagland zijn er niet om de problemen van de hulpvragers over te nemen. Deelnemers aan onze activiteiten zijn en blijven zelf verantwoordelijk voor hun eigen leven en hun handelen. Jij ondersteunt, bent een maatje voor de hulpvrager.
Kijk maar eens welke activiteiten Humanitas Haagland op dit moment uitvoert en mocht er een bij zijn waarvan je denkt: dat is nu echt iets voor mij! neem dan contact met ons op.

Ruimte voor een kennismakingsgesprek met een van onze coördinatoren is er altijd.

Word je in het diepe gegooid?

Nee, als vrijwilliger bij Humanitas Haagland krijg je een training en vervolgens woon je intervisiebijeenkomsten bij. Zo deel je ervaringen met anderen en bouw je aan draagkracht om het werk optimaal te kunnen uitvoeren. Daarnaast is er altijd de coördinator van jouw activiteit die je bijstaat. Voor gemaakte kosten krijg je een vergoeding.

We zijn op zoek naar vrijwilligers die:

  • over inlevingsvermogen beschikken en humor hebben.

  • zelf stabiel zijn en grenzen kunnen stellen.

  • in staat zijn positief en enthousiast te stimuleren.

  • een jaar lang de tijd hebben om met iemand te kunnen afspreken.

  • groepsbijeenkomsten en rapportages niet schuwen.