Humanitas Kinder vakantieweken

Een vakantie voor je kind?  Zelfs als het er eigenlijk niet in zit? 

Het organiseren van kindervakantieweken heeft altijd tot de kernactiviteiten van Humanitas behoord. Voor kinderen uit gezinnen voor wie het om uiteenlopende redenen niet vanzelfsprekend was dat zij op vakantie konden gaan, werden in diverse leeftijdscategorieën vakantieweken georganiseerd die begeleid werden door vrijwilligers.

In 2020 en 2021 ondervond deze activiteit los van de Covid problematiek nog andere uitvoeringsproblemen samenhangend met een tekort aan begeleidende vrijwilligers en problemen met de accommodatie.

Dat heeft er toe geleid dat de Kindervakantieweken als activiteit op de tocht staan. Omdat wij het toch jammer vinden als daarmee een mooi en zinvol project beëindigd zou moeten worden hebben we binnen de afdeling Haarlemmermeer afgesproken dat de portefeuillehouder een inventariserend onderzoek verricht om te bezien in hoeverre de activiteit in een duidelijke behoefte voldoet en afgaande op de uitkomsten daarvan onderzoekt of er mogelijkheden zijn deze activiteit voor onze afdeling te behouden c.q. opnieuw op te starten in 2022. 

Mogelijk alternatief:
Pier K organiseert in 2021 Hoofddorp aan Zee;
vier dagen kunst en plezier voor kinderen met minder kansen.
Meer informatie staat in deze flyer en op www.pier-k.nl/haz