Vrijwilligers info

De vrijwilligers van Humanitas zijn er voor mensen die, met behulp van een vrijwilliger, op eigen kracht iets willen veranderen aan hun situatie.

Humanitas kent drie soorten vrijwilligers:

  • Uitvoerende vrijwilligers

Zij vormen de basis van het werk van Humanitas en zij bieden daadwerkelijk ondersteuning bij de deelnemers thuis voor de activiteiten Steun bij Rouw, Vriendschappelijk Contact en Thuisadministratie. Soms één keer per week, soms om de week en dan 1-2 uur.

  • Coördinerende vrijwilligers

De vrijwillig coördinatoren voeren intakegesprekken met mensen die zich aanmelden om ondersteuning te vragen. Vervolgens begeleiden zij de uitvoerende vrijwilligers en vormen de schakel tussen uitvoering en bestuur / beroepskrachten.

  • Bestuurlijke vrijwilligers

De afdeling Humanitas Haarlemmermeer wordt geleid door een bestuur dat bestaat uit vrijwilligers. Zij maken plannen voor de kortere en langere termijn en geven op hoofdlijnen leiding aan de uitvoering ervan.

Kijk voor meer informatie op de landelijke site.