BOR Begeleide OmgangsRegeling

We gaan gescheiden ouders ondersteunen met het tot stand brengen van een goede omgangsregeling. Ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar komen hiervoor in aanmerking.

De activiteit Begeleide OmgangsRegeling (BOR) biedt gescheiden ouders, met behulp van betrokken en getrainde vrijwilligers, ondersteuning bij het tot stand komen van een voor de kinderen zo belangrijke omgangsregeling. Veel minderjarige kinderen ondervinden nadelige gevolgen van de scheiding van hun ouders.

Na een scheiding heeft ieder kind recht op contact met beide ouders. Dit is belangrijk voor het sociaal-emotionele evenwicht en de ontwikkeling van het kind. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat kinderen van gescheiden ouders bijna tweemaal zoveel risico lopen op problemen als kinderen uit gezinnen die intact blijven.

De vrijwilligers van BOR begeleiden de ouders voor een periode van ca. 6 maanden met het tot stand brengen van een voor hun situatie passende omgangsregeling.

Kinderen worden door een goede regeling minder snel blootgesteld aan het loyaliteitsconflict. Schoolprestaties zijn beter, ze kennen minder gedragsproblemen en kunnen sociale relaties aangaan. Ouders krijgen meer zelfvertrouwen en maken zich minder snel zorgen

Begin november 2015 zijn wij samen met onze buurafdelingen Zuid-Kennemerland en IJmond gestart met een Pilot. We werven voor de Haarlemmermeer vijf betrokken vrijwilligers. Samen met de vrijwilligers van de twee andere afdelingen volgen zij begin 2016 de training. We verwachten in de loop van 2016 minimaal vijf koppelingen tot stand te brengen en af te ronden met een passende omgangsregeling.

Voor meer informatie bellen naar ons afdelingsnummer 06 213 570 59.

Wilt u er meer over lezen ga dan naar http://www.borhumanitas.nl