Home-Start Haarlemmermeer

Informatie voor vrijwilligers

Home-Start biedt ondersteuning aan gezinnen door middel van wekelijks huisbezoek van een vrijwilliger.

Ieder gezin heeft wel eens een periode dat het niet zo goed gaat. Hier kunnen verschillende oorzaken voor zijn. Bijvoorbeeld: overbelasting, ziekte, moeilijkheden met kinderen, weinig contacten (eenzaamheid) of problemen met werk, geld of partner. Vaak lossen die spanningen zich vanzelf op, maar soms kan het te veel worden. Het kan dan een opluchting zijn om met iemand te kunnen praten. Iemand die tijd heeft om te luisteren en/of een handje helpt bij praktische problemen. Kortom: iemand die op vriendschappelijke basis aanwezig is.

Doelgroep

Ieder gezin met ten minste één kind onder de 7 jaar, dat behoefte heeft aan ondersteuning. Home-Start richt zich niet specifiek op de kinderen, maar vooral op de ouders (in de praktijk zijn dit vaak de moeders).

Doel

Home-Start wil ouders stimuleren de kracht te (her)vinden om moeilijke situaties het hoofd te bieden en (weer) grip te krijgen op het eigen leven. Het doel is te voorkomen dat  problemen in een gezin ernstiger en langduriger worden.

Vraaggericht werken

De behoeften, vragen en grenzen van een gezin vormen het uitgangspunt voor Home-Start. Zo houden de ouders de regie in eigen handen. De ouder bepaalt aan welke vorm van ondersteuning of hulp hij/zij behoefte heeft. Home-Start is er van overtuigd dat ouders in principe zelf over voldoende mogelijkheden beschikken om hun kinderen op te voeden.

Vrijwilligers

Vrijwilligers die een ochtend of  middag per week de tijd hebben en ervaring hebben in het opvoeden van of werken met kinderen zijn welkom bij Home-Start. Zij krijgen een voorbereidende cursus (6 dagdelen), begeleiding op maat en deskundigheidsbevordering. De ervaring leert dat vrijwilligers het heel leuk en dankbaar werk vinden.