Thuisadministratie

Herkent u dit: de post stapelt zich op, blijft ongeopend, belandt misschien in een schoenendoos. Heb ik die rekening nu wel of niet betaald? Erger nog: er ontstaan betalingsachterstanden en de schulden lopen op.

Een herkenbare situatie, die iedereen kan overkomen. Het overzicht in de administratie, inkomsten en uitgaven is zoek. U ziet door de bomen het bos niet meer. Het is belangrijk dat u dit overzicht weer snel terug heeft. Lukt u dit zelf niet? Wij helpen u graag.

Herkent u dit: de post stapelt zich op, blijft ongeopend, belandt misschien in een schoenendoos. Heb ik die rekening nu wel of niet betaald? Erger nog: er ontstaan betalingsachterstanden en de schulden lopen op.

Een herkenbare situatie, die iedereen kan overkomen. Het overzicht in de administratie, inkomsten en uitgaven is zoek. U ziet door de bomen het bos niet meer. Het is belangrijk dat u dit overzicht weer snel terug heeft. Lukt u dit zelf niet? Wij helpen u graag.

Wanneer u contact met ons opneemt, wordt in een kennismakingsgesprek gekeken wat uw vraag is en welke problemen moeten worden opgelost. Er wordt een vrijwilliger gezocht die u hierbij kan helpen. Samen met deze vrijwilliger werkt u aan het weer op orde brengen van uw administratie. Denk hierbij aan het doornemen en archiveren van binnenkomende post. Of aan het helpen invullen van (digitale) formulieren zoals: het aanvragen van kinderopvang-,.zorg- of huurtoeslag; het aanvragen van een bijstandsuitkering; kwijtschelding van aanslagen, belastingaangiftes; enzovoort.

Ook kan de vrijwilliger u helpen bij het maken van een begroting. Dit geeft u een overzicht van uw inkomsten en uitgaven. Indien wenselijk en mogelijk helpen wij u met de aanvraag schuldsanering.

De hulp die wij bieden is tijdelijk. Vanaf het begin is de hulp er op gericht u in staat te stellen uw administratie weer zelf op orde te brengen en te houden.

Onze vrijwilligers zijn betrouwbaar, goed opgeleid en hebben geheimhoudingsplicht.

Wanneer u onze hulp wilt inroepen, aarzel dan niet contact op te nemen met één van de coördinatoren van deze activiteit. De contactgegevens vindt u elders op deze pagina.