Financieel café weer van start op 10 juni 2021

De afgelopen maanden waren we noodgedwongen door Corona slechts telefonisch en per mail bereikbaar.

Vanaf donderdag 10 juni zijn onze vrijwilligers weer iedere donderdagmiddag aanwezig van 13.00 tot 15.00 uur in Wijkcentrum De Boskern, Liesbos 24 in Hoofddorp. 

Telefonisch zijn wij bereikbaar onder nummer: 06-11173691
U kunt ons ook mailen: financieelcafeoverbos@gmail.com

Bezoekers kunnen zonder afspraak en zonder kosten terecht bij geschoolde vrijwilligers voor advies en vragen over financiële en administratieve zaken zoals:

  • Aanvraag & advies gemeentelijke voorzieningen, waaronder (bijzondere) bijstand, kwijtschelding belasting, kindpakket en 'Haarlemmermeer doet mee

  • Toeslagen en overige voorzieningen.

  • Advies, uitleg en hulp bij (online) formulieren, aanvraag DigiD.

  • Uitleg geven over moeilijke leesbare brieven.

  • Advies over uw veranderde financiële (levens)situatie.

  • Treffen van betalingsregelingen.

  • Hulp bij gemeentelijke aanvragen via Bereken uw recht.

Terug naar het nieuwsoverzicht