Haarlemmermeer

Gezocht bestuursleden

De vereniging Humanitas is een vrijwilligersorganisatie die ondersteuning verleent van mens tot mens op het gebied van maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsopbouw. Wij streven ernaar dat mensen, wij noemen ze deelnemers, door het contact met de Humanitas vrijwilliger snel hun leven weer zelf kunnen oppakken.

In 2017 hebben de 180 uitvoerende vrijwilligers en 15 coördinatoren van onze afdeling ruim 200 deelnemers ondersteund. Zij deden dat op de gebieden: eenzaamheid, thuisadministratie, verlies, opvoeden en opgroeien. Met ons werk zijn wij dichtbij, menselijk, persoonlijk, toegankelijk voor iedereen ongeacht achtergrond, probleem, geloof of etniciteit.

Het bestuur van de afdeling bestaat uit 7 vrijwilligers. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in stand houden van de operationele vrijwilligersactiviteiten van de afdeling. Door heel verschillende omstandigheden ontstaan er twee vacatures in het afdelingsbestuur.

Gezocht: twee bestuursleden(M/V)

De taakverdeling wordt binnen het bestuur in onderling overleg vastgesteld. Momenteel is er met name behoefte aan een plaatsvervanger voor de penningmeester en een contactpersoon voor Thuisadministratie en het Financieel café.

Maatschappelijke betrokkenheid, vermogen tot samenwerken en het onderschrijven van de doelstellingen van Humanitas zijn een vereiste.

Met de bestuurswerkzaamheden is 4 tot 6 uur per week gemoeid.

Beschikt u over maatschappelijk en organisatorisch inzicht en kunt u zelfstandig en in teamverband werken? Dan bent u bij Humanitas aan het goede adres.

Om het werk als vrijwilliger goed te kunnen doen, moeten een aantal zaken geregeld zijn. Humanitas zorgt voor een WA-verzekering tijdens het werk en vergoed de noodzakelijk te maken onkosten. Er is zorg en aandacht voor een veilige werkomgeving.

Neem voor aanmelding en meer informatie contact met ons op:

Via 06-21357059 of via e-mail Haarlemmermeer@humanitas.nl

 

Terug naar overzicht