Haarlemmermeer

Wij zoeken 2 bestuursleden waaronder een Portefeuillehouder Financiën, Thuisadministratie en het Financieel café (M/V)

De Vereniging Humanitas is een vrijwilligersorganisatie die ondersteuning verleent van mens tot mens op het gebied van maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsopbouw. In 2017 hebben de 180 uitvoerende vrijwilligers en 15 coördinatoren van onze afdeling ruim 200 deelnemers ondersteund. Zij deden dat op de gebieden: eenzaamheid, thuisadministratie, verlies, opvoeden en opgroeien. Met ons werk zijn wij dichtbij, menselijk, persoonlijk, toegankelijk voor iedereen ongeacht achtergrond, probleem, geloof of etniciteit.

Het bestuur van de afdeling bestaat uit 7 vrijwilligers. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in stand houden van de operationele vrijwilligersactiviteiten van de afdeling. Op dit moment zijn er twee vacatures in het afdelingsbestuur. De taakverdeling wordt binnen het bestuur in onderling overleg vastgesteld. Momenteel is er met name behoefte aan een portefeuillehouder Financiën, tevens portefeuillehouder voor het Financieel café en een portefeuillehouder voor Thuisadministratie..

De portefeuillehouder Financiën is, in nauwe samenwerking met de Business Controller van het district Noord-West van Humanitas, verantwoordelijk voor de financiële huishouding van de afdeling. De werkzaamheden bestaan uit:

* het beoordelen van declaraties en nota’s
* controle op de invoer in de boekhouding door de Centrale Financiële Afdeling van Humanitas
* het opstellen van begroting en jaarrekening
* het opstellen van tussentijdse rapportages voor het bestuur
* het verwerken van gemeentelijke subsidies
* gebruikmaken van de systemen die de vereniging ter beschikking stelt

Als portefeuillehouder Thuisadministratie onderhoudt dit bestuurslid de operationele contacten met de coördinatoren van deze activiteit. De portefeuillehouder van het Financieel café onderhoudt de operationele contacten met het zelfsturende team van deze activiteit.

Maatschappelijke betrokkenheid, vermogen tot samenwerken en het onderschrijven van de doelstellingen van Humanitas zijn een vereiste.

Met deze bestuurswerkzaamheden is 4 tot 6 uur per week gemoeid.

Beschikt u over maatschappelijk en organisatorisch inzicht en kunt u zelfstandig en in teamverband werken? Dan bent u bij Humanitas aan het goede adres. Om het werk als vrijwilliger goed te kunnen doen, moeten een aantal zaken geregeld zijn. Humanitas zorgt voor een WA-verzekering tijdens het werk en vergoed de noodzakelijk te maken onkosten. Er is zorg en aandacht voor een veilige werkomgeving. Neem voor aanmelding en/of meer informatie contact met ons op: Via 06-21357059 of via e-mail Haarlemmermeer@humanitas.nl

Terug naar overzicht