Haarlemmermeer

Vacature 3 bestuursleden, waaronder een Penningmeester

De vereniging Humanitas is een vrijwilligersorganisatie die ondersteuning verleent van mens tot mens op het gebied van maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsopbouw. Wij streven ernaar dat mensen, wij noemen ze deelnemers, door het contact met de Humanitas vrijwilliger snel hun leven weer zelf kunnen oppakken.

In 2016 hebben de 180 uitvoerende vrijwilligers en 15 coördinatoren van onze afdeling in totaal 260 deelnemers ondersteund. Zij deden dat op de gebieden: eenzaamheid, thuisadministratie, verlies, opvoeden en opgroeien.

Met ons werk zijn wij dichtbij, menselijk, persoonlijk, toegankelijk voor iedereen ongeacht achtergrond, probleem, geloof of etniciteit.

Het bestuur van de afdeling bestaat uit 6 vrijwilligers. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in stand houden van de operationele vrijwilligersactiviteiten van de afdeling. Door heel verschillende omstandigheden ontstaan er drie vacatures in het afdelingsbestuur.

Humanitas afdeling Haarlemmermeer is op zoek naar

drie bestuursleden waaronder een penningmeester.

Maatschappelijke betrokkenheid, vermogen tot samenwerken en het onderschrijven van de doelstellingen van Humanitas zijn een vereiste.

De taken binnen het bestuur worden in goed onderling overleg verdeeld. Er bestaat ruim de mogelijkheid om de organisatie van Humanitas te leren kennen onder meer door het volgen van trainingen. De huidige penningmeester blijft enkele weken actief om een goede introductie en taakoverdracht mogelijk te maken.

Met de bestuurswerkzaamheden is 4 tot 6 uur per week gemoeid.

Beschikt u over maatschappelijk en organisatorisch inzicht en kunt u zelfstandig en in teamverband werken?

Dan bent u bij Humanitas aan het goede adres.

Om ervoor te zorgen dat u als bestuurslid voorbereid aan de slag gaat, bieden we een introductiebijeenkomst en een basistraining voor nieuwe bestuurders aan.

Om het werk als vrijwilliger goed te kunnen doen, moeten een aantal zaken geregeld zijn. Humanitas zorgt voor een WA-verzekering tijdens het werk en vergoed de noodzakelijk te maken onkosten.

Neem voor aanmelding en meer informatie contact met ons op:

Via 06-21357059 of zend uw reacties per brief of per mail aan de secretaris van het bestuur mevrouw Marian Kaas, Gudumholm 4, 2133 HH Hoofddorp, mail: haarlemmermeer@humanitas.nl

Terug naar overzicht