Haarlemmermeer

Vacature Penningmeester

Humanitas, Nederlandse vereniging voor maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsopbouw is er voor mensen die met behulp van een vrijwilliger op eigen kracht iets willen veranderen aan hun situatie.

Humanitas werkt binnen zes thema’s: eenzaamheid, verlies, opvoeden, opgroeien, detentie en thuisadministratie, is dichtbij, menselijk, persoonlijk, toegankelijk voor iedereen ongeacht achtergrond, probleem, geloof of etniciteit.

Humanitas kiest daarbij voor de inzet van vrijwilligers, zowel voor de ondersteuning van hulpvragers als voor bestuurlijke taken.

Humanitasafdeling Haarlemmermeer is op zoek naar een

PENNINGMEESTER

Maatschappelijke betrokkenheid, vermogen tot samenwerken en het onderschrijven van de doelstellingen van Humanitas zijn een vereiste.

De penningmeester is verantwoordelijk voor het financieel beleid, zorgt voor het opstellen en het bewaken van de begroting, vraagt subsidies aan, stelt de financiële jaarstukken op, verzorgt de onkostenvergoedingen aan vrijwilligers en is daarnaast portefeuillehouder voor een van de activiteiten.

Introductie:

Er bestaat ruim de mogelijkheid om de organisatie van Humanitas te leren kennen onder meer door het volgen van trainingen. De huidige penningmeester blijft enkele maanden actief om een goede introductie en taakoverdracht mogelijk te maken.

Onkosten:

Alle bestuurlijke functies binnen Humanitas kennen geen bezoldiging of vaste onkostenvergoedingen, reëel gemaakte kosten worden op declaratiebasis vergoed.

Geïnteresseerd?

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de huidige penningmeester de heer Theo Rooijakkers, telefoon 06-41312504

Reacties kunt u per brief of per mail richten aan de secretaris van het bestuur mevrouw Marian Kaas, Gudumholm 4, 2133 HH Hoofddorp, mail: haarlemmermeer@humanitas.nl

Terug naar overzicht