Ommen Armoedevrij

Op maandag 8 februari ondertekende Humanitas het convenant ‘Ommen armoedevrij’. Door in te stemmen met het convenant en de ondertekening ervan, zet Humanitas een stap om een gemeentebreed verbond tegen armoede en sociale uitsluiting aan te gaan.

Op 3 december vond de sociale conferentie ‘Ommen armoedevrij’ plaats, waar wethouder Scheele partijen opriep om mee te tekenen. Humanitas verzorgt thuisadministratie in Ommen en komt regelmatig bij inwoners die met armoede en sociale uitsluiting te maken hebben, voor hen een reden om deel te nemen aan het convenant. Erik Slagter van Ommen Samen Sterk was aanwezig bij de ondertekening en omschrijft dit als weer een stap in de goede richting.

In het voorjaar van 2016 zal een vervolgbijeenkomst georganiseerd worden voor de betrokken partijen, waar zij hun activiteiten kunnen presenteren op het terrein van armoedebestrijding. De concrete activiteiten van alle organisaties en groepen tezamen vormen de Lokale Sociale Agenda 2016. Het is de opsomming van de concrete stappen die in 2016 gezet worden om het doel  van een armoedevrije gemeente stap voor stap dichterbij te brengen. Zo leren organisaties elkaar kennen en krijgen ze weet van elkaars activiteiten, met als einddoel een armoedevrij Ommen in 2020, door de afrekenbare stappen die in de tussenliggende periode door de betrokkenen zijn gezet.

Terug naar het nieuwsoverzicht