Vrijwilliger Mariënbosch

VRIJWILLIGSTER/ VRIJWILLIGER voor MARIENBOSCH gevraagd

In Mariënbosch (verzorgingshuis in Heerenveen) is de Werkgroep Identiteit en Levensbeschouwing - WIL – actief. Hierin zitten vertegenwoordigers van diverse kerkgenootschappen en het Humanistisch Verbond. 

WIL verzorgt de kerkdiensten, herdenkingsvieringen, gespreksgroep, voert op verzoek individuele gesprekken met de bewoners en heeft regelmatig overleg met de directie over de gang van zaken.

Door allerlei omstandigheden – ziekte, verhuizing en andere baan – is de werkgroep aanzienlijk kleiner geworden (van 6 naar 3 mensen).

We zoeken mensen die, vanuit hun levensovertuiging, mee willen denken over en organiseren van onze activiteiten en mee willen helpen met het opzetten van nieuwe activiteiten, o.a. op de afdelingen voor kleinschalig wonen. 

Als u belangstelling hebt of meer wilt weten, laat het per mail weten aan: heerenveen@humanitas.nl

Terug naar overzicht