Wat we doen

Lotgenotengroep Rouw

Hoe verwerk je iets ingrijpends als het overlijden van een dierbare? Lotgenotengroep Rouw steunt je. In acht vertrouwelijke en veilige ontmoetingen geven lotgenoten elkaar hulp bij rouwverwerking. Samen kom je verder, dankzij herkenning en erkenning. Locatie Zeist.

Steun bij Verlies

Steun bij Verlies. Rouw is een natuurlijke reactie op verlies. Steun daarbij helpt. Praten over het verlies kan bijdragen om hiermee om te gaan. Regelmatig komt er een geschoolde vrijwilliger op bezoek die luistert, alle gevoelens accepteert en vertrouwen biedt.