Heuvelrug

Bezoekgroep Detentiecentrum Zeist

Vrijwilligerswerk met mensen in Vreemdelingenbewaring.

In het Detentiecentrum Zeist, op de grens met Soesterberg, worden mensen van verschillende nationaliteiten vastgehouden in Vreemdelingenbewaring.

De meeste vreemdelingen krijgen niet of nauwelijks bezoek en er zijn beperkte mogelijkheden voor dagbesteding.

Vrijwilligers van Humanitas Heuvelrug verzorgen op verzoek van de gedetineerde individueel bezoek. Daarnaast bieden de vrijwilligers, met medewerking van het Detentiecentrum, een aantal keren per week creatieve activiteiten in groepsverband aan.

Al deze activiteiten zijn bedoeld om de vreemdelingen te ondersteunen door hen afleiding te bieden en met andere mensen van buiten het Detentiecentrum in contact te laten komen. Lees verder

Information in English

Activities Detention Centre Zeist
Download ‘Activities Detention Centre Zeist’: /siteassets/locaties/heuvelrug/dcz/20151029-dcz-poster-1.pdf
Humanitas: Instrumenten en vrijwilligers voor detentiecentrum gevraagd

Instrumenten voor Detentiecentrum

Heeft u nog een instrument over voor ons? Lees meer.