Heuvelrug

Gespreksgroep Kleur in mijn Leven

Zojuist is een groep in Driebergen afgerond met veel lof van de deelnemers. U kunt zich opgeven voor een nieuwe groep, maar een datum is nu nog niet bekend.

Kleur in mijn Leven is een gespreksgroep van
Humanitas, afdeling Heuvelrug. Doel is elkaar te
ontmoeten en ervaringen, herinneringen en interesses te delen of levensthema's te bespreken.

Dit gebeurt in 6-8 wekelijkse bijeenkomsten, onder
begeleiding van twee vrijwilligers. Het programma kan worden toegesneden op de wensen van de deelnemers.


Wat zou het u opleveren om anderen te ontmoeten en onder het genot van koffie en iets lekkers verhalen te horen en te vertellen? Wij nodigen u graag uit om het eens te proberen. Iedereen komt alleen, maar al snel wordt de groep hechter. Aandacht voor elkaar, lachen en ontroering. Het geeft je energie.

Uw voorgangers hebben vaak blijvende nieuwe contacten opgedaan om samen iets te ondernemen of een kopje koffie te drinken. De groep is bedoeld voor iedereen die, samen met anderen, Kleur aan het leven wil geven.

Volgens een deelnemer: 'door de contacten en mooie verhalen die gedeeld zijn heb ik weer nieuwe energie gekregen'.

De groep wordt begeleid door enthousiaste en geschoolde vrijwilligers van Humanitas.

Er is zojuist in Driebergen een groep afgerond. U kunt zich aanmelden voor de eerstvolgende groep. Een datum is nu nog niet bekend.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Humanitas via 06 - 35 122 389 of heuvelrug@humanitas.nl.

Na aanmelding komt de begeleider bij u langs voor een kennismakingsgesprek.

2018 06 Flyer Kleur.pdf Flyer Kleur in mijn Leven
Flyer Kleur in mijn Leven Download ‘2018 06 Flyer Kleur.pdf’: /siteassets/locaties/heuvelrug/kleur/2018-06-flyer-kleur.pdf

 

Ervaringsverhaal van een vrijwilliger uit een eerdere groep, lees meer.