Erik zocht en vond hulp

Erik zocht hulp bij Humanitas toen hij gek werd van alle brieven van allerlei schuldeisers. Hij had geen overzicht meer en voelde zich opgejaagd en onredelijk bejegend. 

Uiteindelijk zette hij de stap om hulp te zoeken, want hij wilde heel graag zijn schulden aflossen om met een schone lei verder te kunnen gaan. 

Erik vertelt dat hij van muziek houdt. Het biedt hem een uitweg uit zijn gedachten en maakt hem rustig. Vanwege ADHD is het voor hem moeilijk om structuur aan te brengen. Zo ook in zijn financiën en administratie. Hij leeft van een bijstandsuitkering en is erg zuinig, maar openstaande schulden uit een verleden waarin hij psychisch in de knoei zat, blijven hem achtervolgen. Erik vertelt: “Als de ene betalingsregeling met een deurwaarder was voldaan, dan stond weer een volgende aan de deur. Ik zag door de bomen het bos niet meer. Omdat de deurwaarders zo dreigend waren kon ik vanwege de afbetalingsregelingen mijn zorgpremie niet meer betalen en kwam ik in de boeteregeling terecht. Op enig moment kreeg ik zoveel brieven waarvan de één de ander weer teniet deed en in een volgende brief toch weer niet dat ik de post in een kastje ben gaan stoppen. Ik kon het niet meer aan om geen overzicht te hebben.”

Samen met de vrijwilliger van Humanitas Thuisadministratie is alle post uitgezocht en zijn de openstaande schulden in kaart gebracht. Het overzicht van inkomsten, uitgaven en schulden heeft het voor Erik mogelijk gemaakt om zijn problemen in perspectief te zien en aan oplossingen te gaan denken. Allereerst is bekeken of hij gebruik maakt van alle minimaregelingen, recht op toeslagen en kwijtscheldingen om zijn inkomen te optimaliseren. Tevens is contact gelegd met Schuldhulpverlening om in gesprek te gaan over het oplossen van de schuldensituatie. Met een minimaal inkomen is er niet veel ruimte om aflossingen te doen. De vrijwilliger heeft Erik in dit gehele proces ondersteund en door het samen te doen heeft Erik veel geleerd.

Mensen die terecht zijn gekomen in een schuldenproblematiek ervaren brieven van incassobureaus of de belastingdienst en CJIB vaak als dreigend. De boetes zijn fors en er worden betalingsregelingen voorgesteld waar iemand soms niet aan kan voldoen. Men durft niet te bellen om een andere regeling voor te stellen en maakt nieuwe schulden om aan de betalingsregeling te kunnen voldoen. Om te overleven in het oerwoud van regels waarin je terecht komt moet je stevig in je schoenen staan. En juist dit laatste is moeilijk als je het gevoel hebt dat je geen kant uit kunt.

Erik heeft nu een schuldenregeling en de vrijwilliger helpt hem nog regelmatig om zijn administratie op orde te houden. Hij heeft zelfs recent weer een kleine baan kunnen accepteren en staat positief in het leven. Erik wil dan ook graag een tip geven aan iedereen die dit leest: “Schulden zijn niet het einde van de wereld. Met de juiste hulp kun je er uit komen, dus blijf niet te lang rondtobben en denken dat het je wel lukt om zelf alles op te lossen. Verstop jezelf en je post niet, maar grijp de strohalm die Humanitas biedt zodat er weer lichtpuntjes in je leven verschijnen.”