Ontmoeting Heuvelrug

De vrijwilligers van Vriendschappelijk Contact begrijpen dat de dagen soms lang kunnen duren voor wie door omstandigheden niet veel contacten meer heeft of niet veel meer buiten de deur komt. Zij kunnen goed luisteren en zijn er speciaal voor mensen die hun gedachten, ervaringen en verhalen met iemand willen delen. Voor mensen die daarnaast behoefte hebben aan meer gezelligheid, aan het (opnieuw) opbouwen van een sociaal netwerk en meer willen ondernemen start Humanitas Heuvelrug nu met het aanvullende project de Ontmoeting.

Een deelnemer start het traject met een kennismaking met zijn/haar vaste vrijwilliger. Vanuit deze basis worden er samen doelen gesteld en worden er stappen gezet naar een gewenste toekomstige situatie. Dit gaat altijd op een manier die passend is bij het eigen tempo van de deelnemer, waarbij de vaste vrijwilliger een steuntje in de rug biedt. Het programma is flexibel en biedt een breed palet aan activiteiten aan waarbij de deelnemer zijn of haar eigen weg of niveau kiest en daarbij gericht wordt ondersteund.

Er worden gezamenlijke koffiemomenten en uitstapjes georganiseerd. Ook wordt er gekeken naar de initiatieven die al in de woonplaats worden georganiseerd. Denk daarbij aan het ontmoetingscentrum, een koor, een leesclub etc. Naar aanleiding van de hobby’s en interesses van de deelnemers kunnen er nieuwe activiteiten worden ontwikkeld. Bijvoorbeeld samen wandelen, fietsen, tekenen, fotograferen, boetseren, gezelschapsspellen doen of koken en eten. Dit kan in kleine groepjes of juist met veel mensen. De deelnemer bepaalt zelf waar hij/zij behoefte aan heeft: een goed één-op-één gesprek, een maatje om bijvoorbeeld mee te fietsen of winkelen, of juist activiteiten in groepsverband.

Regelmatig ontvangen de deelnemers uitnodigingen voor leuke activiteiten. Alles is vrijblijvend en je kiest zelf wat je leuk lijkt. Tijdens de activiteiten is er de gelegenheid om een nieuwe vriendenkring op te bouwen. Er wordt een omgeving geboden met gezelligheid, nieuwe ontmoetingen en ervaringen. Het uiteindelijke doel is een goed sociaal netwerk dat je ook zelf kunt onderhouden, zodat je meer leuke activiteiten kunt ondernemen en er meer gezelligheid is in je leven.

Dat dit werkt blijkt in Lelystad-Dronten waar Yvonne Bus dit project succesvol heeft opgestart. Ook bij Humanitas Heuvelrug willen we dit gaan opzetten.

Ben je geïnteresseerd om dit project te ondersteunen? Kijk ook hier.

Olcay Eising

coördinator Humanitas Heuvelrug

Terug naar het nieuwsoverzicht