Afscheid bij Levend Verlies


Niet alleen bij overlijden maar ook bij levend verlies is er sprake van een
rouwproces. Mantelzorgers hebben, vaak onbewust, hiermee te maken.
Als je partner, je vader of moeder dementie krijgt of geconfronteerd wordt met
NAH. Als er sprake is van een aandoening bij een naaste met een afnemende
fysieke en/of psychische gezondheid spreek je van levend verlies.

Rouw bij levend verlies is afscheid nemen van verwachtingen naar en van elkaar.
Een relatie maar ook toekomstverwachtingen veranderen. Gevoelens van rouw
stoppen dan niet, zijn continu aanwezig en nemen soms zelfs toe.
Hannie Kraan zal deze middag een inleiding geven op rouw en afscheid bij Levend Verlies. O.a. wordt gesproken over de vier rouwtaken, dat iedereen op zijn eigen wijze rouwt en hoe rouw verweven kan worden in je eigen leven.
Hoe kan je weer een nieuw evenwicht vinden.
U kunt zich aanmelden via www.mantelzorgzeist.nl of info@mantelzorgzeist.nl
! Vanaf 12.30 uur bent u welkom de bijeenkomst begint om 13.00 uur
Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar info@mantelzorgzeist.nl of
bellen naar 030 – 6925319 (Lia Joosen of Mariska Hoencamp).

Terug naar het nieuwsoverzicht