Zelfstandigheid is echte vrijheid

In Wijk bij Duurstede wordt sinds kort een budgetcursus administratie verzorgd die een belangrijke ondersteuning biedt aan het vinden van de weg in de Nederlandse financiële regelgeving en administratie. Aan mensen die nieuw zijn in ons land en hier hun leven opnieuw moeten beginnen. In een land waar alles anders is dan ze gewend zijn. Liesbeth de With, Miriam Martens en Lima Altaee vertellen erover.

Niet alleen de wetten en regels, instanties en voorzieningen, maar ook de normen en waarden zijn hier anders. Waar iemand in eigen land gewend is van de buurman geld te lenen als er een grote rekening moet worden betaald, gaat dat hier toch iets anders. Dat zit allemaal best ingewikkeld in elkaar, en dan is er ook nog de taal. Die is men nog aan het leren, en daardoor kunnen er flink wat details van de aangereikte informatie worden gemist.

Humanitas zette In samenwerking met Lima Altaee (Arabische trainer), vluchtelingenwerk, gemeente en RSD voor die doelgroep de budgetcursus op die in de eigentaal wordt gegeven. Waardoor de cursisten nét even wat beter en sneller een goed beeld hebben van de Nederlandse situatie. Waardoor ze nét even wat beter en sneller op eigen benen kunnen staan. En die er preventief voor zorgt dat mensen financieel niet in de problemen raken.

Rondkomen

Miriam Martens is coördinator bij Humanitas afdeling Heuvelrug. “Bij onze vereniging zagen we de behoefte aan ondersteuning van statushouders op financieel gebied toenemen. Vrijwilligers van Humanitas zorgen ervoor dat mensen die het overzicht kwijt zijn, door wat voor reden dan ook, hulp krijgen bij het op orde krijgen van hun administratie of bijvoorbeeld het opstellen van een budgetplan. Mensen die bijvoorbeeld betalingsachterstanden hebben of zelfs een beroep moeten gaan doen op schuldhulpverlening, kunnen ondersteuning krijgen van een vrijwilliger thuisadministratie. Maar ook in de fase daarvoor, om te leren rondkomen met het beschikbare budget.

Hulp voor vluchtelingen bleek op dit gebied wat ingewikkelder te zijn. Bij het helpen van die doelgroep zijn de taal en het cultuurverschil belangrijke ingrediënten. En dat vraagt flink wat meer van vrijwilligers. Dus hebben we in overleg met de gemeente, sociale dienst en vluchtelingenwerk besloten om statushouders wegwijs te maken in het Nederlandse financiële systeem. En zo ben ik met Lima Altaee in contact gekomen.” Met als resultaat een cursus administratie, als eerste in het Arabisch.

Meedoen in de maatschappij

Lima zou je ervaringsdeskundige kunnen noemen. Ze is gespecialiseerd in integratie en participatie en werkt als tolk. “Ik geef ook participatietrainingen aan vluchtelingen. Dat is onderdeel van de inburgering. Daardoor ken ik al veel van de cursisten en voelen ze zich direct vertrouwd als we de bijeenkomsten starten. En kan ik ze er ook van overtuigen dat onze cursus echt een belangrijke hulp gaat zijn. Want ook al proberen vluchtelingen elkaar onderling te helpen met informatie, het werkt in iedere gemeente toch weer anders.”

Ze vertelt hoe verschillend de overheidsbemoeienis in de landen van herkomst vaak is, vergeleken met die in ons land. “Mensen zijn niet gewend om brieven te krijgen van de overheid. Er gaat veel digitaal, men ervaart daarbij problemen. Daar helpen we ze bij.”

Meeliften

De cursus werd dus gestart in de gemeente Utrechtse Heuvelrug en wordt nu ook in Wijk bij Duurstede verzorgd. Namens Vluchtelingenwerk is Liesbeth de With betrokken. Zij is coördinator vluchtelingenwerk en werkzaam voor de sociaal raadslieden. “Natuurlijk is er een zekere overlap als het gaat om hulp bij administratie en de weg vinden in de wetten en regels. Bij de statushouders kun je door het cultuurverschil al heel veel meer onduidelijkheden verwachten. We wilden graag preventief iets doen om te voorkomen dat mensen in de problemen raken. Daarom zijn we gaan kijken welke initiatieven er zijn, en wie daar in onze gemeente voor in aanmerking komen. We kunnen dus eigenlijk heel mooi meeliften op de cursus die door Humanitas, Lima Altaee, vluchtelingenwerk, gemeente, RSD is opgezet.”

Zelfstandigheid is het doel

In totaal bestaat de cursus uit vijf bijeenkomsten, en na afloop krijgen de cursisten een informatieblad mee met een overzicht van de verschillende instanties en hun doel. “Met die basiskennis van het Nederlandse financiële systeem vergroten we de zelfredzaamheid van de statushouders”, vertelt Lima. “Als het gaat om een echtpaar, dan vragen we beide partners voor de cursus. Ook als ze dat zelf niet zo nodig vinden. “Ik bel de mensen persoonlijk op en leg uit hoe belangrijk het is dat ze allebei op de hoogte zijn en wat dat betekent voor hun zelfstandigheid.” Het werkt daarbij in het voordeel dat veel cursisten Lima al kennen van de participatiecursus. “Daardoor voelen ze zich gelijk vertrouwd, en is er vaak zelfs al sprake van een vriendschappelijke relatie.”

Bevestiging

Ze zien dat de cursisten de cursus enorm waarderen, vertellen ze alle drie. “Ze horen heel veel verhalen, maar dankzij de cursus weten ze wat nu echt waar is”, zegt Lima. “We hoorden van een deelneemster dat ze hoopt dat het voor iedereen verplicht wordt. Ze was van mening dat je daarmee zoveel sneller op eigen benen kunt staan en dat het een win-winsituatie is.” Een andere cursist ging van een enorme papierchaos naar een geordend systeem en vertelde: “De keer daarna heb ik alles zelf kunnen vinden, ik wist precies waar alles opgeborgen was én wat ik nodig had!”

De trots die van de cursisten afstraalt als ze de cursus hebben afgerond, daar worden Liesbeth, Miriam en Lima enorm blij van. “En we raden iedereen aan: stel vragen, praat erover, vraag om hulp! Het gevoel van zelfstandigheid is tegelijk een gevoel van vrijheid. En dat gunnen we iedereen.”

Meer weten? Kijk dan op www.humanitas.nl/afdeling/heuvelrug

Terug naar het nieuwsoverzicht