Bezoekgroep Detentiecentrum Zeist

Vrijwilligerswerk met mensen in Vreemdelingenbewaring

Imah komt met neergeslagen ogen binnen. Hij geeft de vrijwilligers  een hand, gaat  zitten en observeert wat er om hem heen gebeurt. Dan pakt hij wat doosjes met  kralen en zoekt heel precies kleuren en letters uit. Hij gaat aan de slag met een armbandje. Als ik vraag voor wie het armbandje wordt,  licht zijn blik op: voor zijn dochtertje, haar naam heeft hij in een kralenketting verwerkt. Na een tijdje vertrekt hij  met het armbandje en bedankt ons met een lach in zijn ogen.

In een andere, nabije ruimte klinkt muziek, soms zacht, soms in een uitbundig en strak ritme, van gitaar en djembe. De muziek neemt de mannen volledig in beslag, ze leven zich helemaal uit en denken even niet aan hun problemen. Ook zij gaan opgevrolijkt terug naar hun afdeling.

In het Detentiecentrum Zeist, op de grens met Soesterberg, worden mensen van verschillende nationaliteiten vastgehouden in Vreemdelingenbewaring. Het zijn mensen die niet over geldige verblijfspapieren beschikken, waardoor zij Nederland moeten verlaten of worden uitgezet. In afwachting daarvan verblijven zij in detentie.  De duur van hun verblijf varieert van enkele dagen tot maanden. Sommigen keren, nadat zij het Detentiecentrum verlaten hebben, weer terug, soms tot een aantal keren toe. 

De meeste vreemdelingen krijgen niet of nauwelijks bezoek en er zijn beperkte mogelijkheden voor dagbesteding. Vrijwilligers van Humanitas Heuvelrug verzorgen op verzoek van de gedetineerde  individueel bezoek. Wanneer dit op  prijs wordt gesteld kunnen deze bezoeken worden voorgezet zolang als mogelijk is.

Daarnaast bieden de vrijwilligers, met medewerking van het Detentiecentrum, een aantal keren per week creatieve activiteiten  in groepsverband  aan. In de Crea  ruimte  van het Detentiecentrum wordt o.a.  getekend, geschilderd, geboetseerd en kunnen er sieraden gemaakt worden. Eenvoudige houtbewerking en dergelijke, behoort ook tot de mogelijkheden. Tegelijk met de Crea activiteiten bestaat de mogelijkheid om met elkaar muziek te maken. Een vrijwilliger geeft gitaarlessen, er wordt muziek gespeeld en getrommeld waarbij diverse muziekinstrumenten worden gebruikt.

In overleg met het Detentiecentrum kunnen ook eenmalige activiteiten aangeboden worden. Het geven van een concert, een voorstelling of een workshop behoort zeker tot de mogelijkheden. 

Al deze activiteiten zijn bedoeld om de vreemdelingen te ondersteunen door hen afleiding te bieden en met andere mensen van buiten het Detentiecentrum in contact te laten komen.

Information in English

Activities Detention Centre Zeist
Download ‘Activities Detention Centre Zeist’: /siteassets/locaties/heuvelrug/dcz/20151029-dcz-poster-1.pdf
Terug naar het nieuwsoverzicht