Interview met Vrijwilliger en Coördinator

Interview met Lotterijke Worp en Anna van Hoogstraten

Lotterijke Worp werkt al 15 jaar bij Humanitas Heuvelrug als vrijwilliger vriendschappelijk contact. Ze bezoekt mensen die weinig contacten hebben en een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Anna van Hoogstraten werkte vijf jaar als coördinator van vrijwilligers die steun bieden bij rouw. In dit interview vertellen zij over hun werk voor Humanitas.

Even een boodschap doen, een wandelingetje maken of samen met iemand een kop koffie drinken. Het zijn dingen die voor veel mensen bij het dagelijks leven horen, maar voor anderen niet meer vanzelfsprekend zijn. Door verschillende omstandigheden, zoals het overlijden van een partner of vrienden kunnen mensen in een isolement raken. Vrijwilligers van Humanitas bezoeken deze mensen thuis en maken een praatje of doen samen met hen een boodschap. Humanitas Heuvelrug organiseert onder andere activiteiten op het gebied van eenzaamheid en rouw in de gemeenten Bunnik, Utrechtse Heuvelrug en Zeist.

Als mensen zich aanmelden voor Vriendschappelijk Contact of Steun bij Rouw gaat een coördinator als Anna van Hoogstraten het eerste op bezoek. Zij bespreekt de wensen van de deelnemer en legt uit wat de mogelijkheden zijn. Dan koppelt ze de deelnemer aan een vrijwilliger die bij die persoon past. Anna: ‘Die vrijwilliger bezoekt de deelnemer in het begin 1 keer per week, later wordt dat 1 keer per maand. Daarna proberen we het contact af te bouwen, want het is de bedoeling dat het niet langer duurt dan ongeveer een jaar. In die tijd kan de vrijwilliger veel betekenen voor de deelnemer, maar de hulp van Humanitas is geen rouwtherapie. Het werk is zinvol en levert diepgaande gesprekken op over het leven. Door het werk besef ik vaak hoe waardevol de contacten zijn die ik in mijn eigen leven heb.’

Lotterijke Worp vertelt: ‘De deelnemers hebben verschillende hulpvragen, dat maakt het werk afwisselend. Soms drink ik een kopje koffie met iemand in de stad en denk ik daarna: wat fijn dat ik die mevrouw vanmiddag een beetje op de rails geholpen heb. Het werk geeft me veel voldoening en verrijkt mijn leven.’ Lotterijke begon vijftien jaar geleden met vrijwilligerswerk omdat ze graag iets nuttigs wilde doen voor anderen. Humanitas wil een bijdrage leveren aan een samenleving waarin mensen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven en voor het samenleven met elkaar. Dat uitgangspunt sprak haar aan. Lotterijke: ‘Ik voel me thuis bij Humanitas, want er werken prettige, open mensen en de ondersteuning is goed.’

Soms is het niet meteen duidelijk is wat de deelnemer precies nodig heeft. Lotterijke: ‘Dan probeer ik die knoop eerst te ontwarren. Meestal is het ontzettend leuk, maar heel soms loopt het niet lekker. In zo’n geval neem ik contact op met de coördinator en dan bespreek ik het met haar. Met één mevrouw liep het in het begin goed, maar op een gegeven moment wilde ze dat ik boodschappen voor haar ging doen. Een keer een pak suiker meenemen is geen probleem, maar het is niet de bedoeling dat je als vrijwilliger allerlei klusjes voor iemand gaat doen. In zo’n geval is het goed om dat te bespreken met de coördinator en om je grenzen aan te geven. Humanitas biedt vrijwilligers daarnaast scholing en ondersteuning door themabijeenkomsten, ook dat spreekt me erg aan.’

Naast ondersteuning aan mensen die eenzaam zijn, biedt Humanitas ook hulp aan mensen die in een rouwproces zitten. Mensen die hun partner verloren hebben willen daar soms heel graag over praten, maar willen tegelijkertijd hun vrienden en familie niet steeds met dezelfde verhalen belasten. Bij een vrijwilliger van Humanitas kunnen ze praten over het verlies en over hoe ze daarmee om kunnen gaan. De vrijwilliger geeft de rouwende aandacht en een steuntje in de rug bij het weer oppakken van het dagelijks leven.

Anna van Hoogstraten werkte vijf jaar als coördinator van vrijwilligers die mensen in een rouwproces ondersteuning bieden. Ze vertelt: ‘De vrijwilligers met wie ik hier op de Heuvelrug werk vormen een topgroep, ze zijn heel gemotiveerd. Ze helpen elkaar door bij lastige situaties te bespreken hoe zij die zouden aanpakken.’ Humanitas is op zoek naar één of twee nieuwe vrijwillig coördinatoren voor de ondersteuning van de vrijwilligers die mensen thuis bezoeken voor vriendschappelijk contact of ondersteuning in hun rouwproces. Anna: ‘De nieuwe coördinator moet oprechte belangstelling hebben voor wat er in een ander omgaat,  want hij of zij is het eerste aanspreekpunt voor de vrijwilliger. Het werk is niet altijd gemakkelijk, maar je krijgt er heel veel voor terug. Het is mooi om zinvol bezig te zijn voor anderen.’

Humanitas Heuvelrug is onderdeel van de landelijke vereniging Humanitas, een organisatie die met behulp van vrijwilligers mensen ondersteunt op verschillende gebieden. Kijk voor meer informatie op onze website https://www.humanitas.nl/afdeling/heuvelrug/vacature-overzicht/.

Door: Ellis Plokker, vrijwilliger communicatie Humanitas Heuvelrug

Terug naar het nieuwsoverzicht