Bestuursleden

Een afdelingsbestuur is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van vrijwilligersactiviteiten en nieuwe initiatieven. lees meer 

Voor ons bestuur zijn we op zoek naar

Bestuursleden Fondsenwerving en Publiciteit.

 • Profiel Portefeuillehouder Fondsenwerving
 • Profiel Portefeuillehouder Publiciteit

Profiel Portefeuillehouder Fondsenwerving

Naast subsidies van betrokken gemeenten voor lopende activiteiten, is Humanitas Heuvelrug afhankelijk van fondsen voor het opstarten van nieuwe activiteiten, voor kortdurende of eenmalige projecten en promotie.

 • Doet subsidie-aanvragen bij fondsverstrekkers.
 • Werkt daarbij samen met initiatiefnemers binnen de afdeling.
 • Doet voorstellen voor subsidie-aanvragen die van toepassing kunnen zijn.
 • Is als algemeen bestuurslid betrokken bij het besturen van de afdeling.

Eigenschappen

 • Inzicht in/belangstelling voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken.
 • Verbondenheid met het maatschappelijke doel waar Humanitas voor staat, namelijk het geven van een steun in de rug aan mensen die het tijdelijk niet in hun eentje redden.
 • Affiniteit met de 4 waarden die Humanitas kenmerken: gelijkwaardigheid, eigen regie, verantwoordelijkheid en vraaggericht werken.
 • Ervaring met of kennis hebbend van fondsenwerving in het maatschappelijke veld.
 • Kijkt vooruit en ziet kansen, kan het verhaal goed overbrengen.

De inzet is gemiddeld plm. 8 uur per week. U werkt in het bestuur samen met een voorzitter, een secretaris en portefeuillehouders voor financiën, de uitgevoerde activiteiten, publiciteit en vrijwilligers.

Humanitas Heuvelrug biedt een dynamische bestuurs-omgeving met ruimte voor initiatieven en ideeën. Er wordt een VOG gevraagd.

Profiel Portefeuillehouder Publiciteit

Om de activiteiten van Humanitas Heuvelrug bij de inwoners van de betrokken gemeenten onder de aandacht te houden, zijn wij op zoek naar een portefeuillehouder Publiciteit.

Taken

 • Promotieactiviteiten en ledenwerving
 • Totstandkoming van o.m.:
  • Publiciteit m.b.t. activiteiten (voor en na)
  • Wervende advertenties voor vrijwilligers
  • Nieuwsbrieven
  • Jaarlijkse vrijwilligers- en deelnemersbijeenkomsten
  • Informatiemateriaal
  • Sociale media
 • Input bij activiteitenplan, jaarverslag, subsidie- en fondsaanvragen e.d.
 • Vormt een werkgroep van taakvrijwilligers om de activiteiten m.b.t. publiciteit uit te voeren en stuurt deze aan.
 • Daarnaast is deze portefeuillehouder als algemeen bestuurslid betrokken bij het besturen van de afdeling.

Eigenschappen

 • Inzicht in/belangstelling voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken.
 • Verbondenheid met het maatschappelijke doel waar Humanitas voor staat, namelijk het geven van een steun in de rug aan mensen die het tijdelijk niet in hun eentje redden.
 • Affiniteit met de 4 waarden die Humanitas kenmerken: gelijkwaardigheid, eigen regie, verantwoordelijkheid en vraaggericht werken.
 • Ervaring met promotie, publiciteit, PR, communicatie.
 • Werkt graag samen en weet anderen te stimuleren.

De inzet is gemiddeld plm. 8 uur per week. U werkt in het bestuur samen met een voorzitter, een secretaris en portefeuillehouders voor financiën, de uitgevoerde activiteiten, publiciteit en vrijwilligers.

Humanitas Heuvelrug biedt een dynamische bestuurs-omgeving met ruimte voor initiatieven en ideeën. Er wordt een VOG gevraagd.

Terug naar overzicht