Het Hogeland

EemDoun Klusproject

            Als je het even zelf niet kunt doen

Wie of wat is EemDoun

Humanitas het Hogeland heeft een klusproject onder de naam “EemDoun”. Met dit project wil Humanitas mensen met een tijdelijk ongemak of mensen met een laag inkomen een steuntje in de rug bieden. Daarbij helpen vrijwilligers bij allerlei klusjes in en om het huis die “eem” gedaan moeten worden, maar die door omstandigheden een obstakel zijn.

Om te voorkomen dat kleine huis-, tuin en keukenklusjes op de grote stapel belanden, worden er vrijwilligers ingeschakeld om hulp te bieden. Deze hulp bestaat onder andere uit het instellen van een telefoon, het ophangen van een lamp of schilderijtje, het in elkaar zetten van een kast of het opruimen van een schuurtje. Voorwaarde is wel dat de klus in een dagdeel gedaan moet kunnen worden. Voor klussen die structueel zijn, zoals wekelijks gras maaien of de hond uitlaten kunnen we helaas niet ondersteunen.  “Eem Doun“ is voorlopig alleen in Bedum beschikbaar, maar in enkele gevallen ook uitvoerbaar in andere gemeenten.