Taalproject voor kinderen en volwassenen

Vrijwilligers ondersteunen kinderen en volwassenen bij het leren en uitbreiden van de Nederlandse taal

Bij taalondersteuning voor kinderen betekent dat voorlezen en taalspelletjes doen samen met één van de ouders. De ouders spreken thuis vaak een andere taal of een dialect, of hun kind heeft op school moeite met de Nederlandse taal. Kinderen vanaf 2 jaar kunnen worden aangemeld. De extra aandacht voor taal helpt bij de ontwikkeling van het concentratievermogen en een goede start op de basisschool.

Bij volwassenen gaat het om het oefenen van gespreksvaardigheden en/of ondersteuning bij het volgen van een inburgeringscursus. De taalvrijwilliger sluit aan nbij de lesstof, of gaat te werk volgens een andere manier, aansluitend bij de vraag.

Gang van zaken

Elk gezin, of volwassene krijgt een vaste vrijwilliger. De coördinator van het taalproject peilt de behoefte aan taalondersteuning en zoekt daar een vrijwilliger bij. Wij gaan voor een wederzijdse click. Dat betekent dat er soms ook sprake is van een wachttijd, voordat er daadwerkelijk gestart kan worden met de taalondersteuning. De vrijwilliger komt in principe eens per week één uur, één jaar lang aan huis. De hulp van de vrijwilliger is gratis en gaat uit van de inzet van degene die om de hulp vraagt.

Voor volwassenen is het ook mogelijk het taalcafé in Winsum of Bedum te bezoeken.

Het Taalcafé van Humanitas wordt elke donderdagmiddag gehouden in de bibliotheek van  Winsum van 1400-1600 uur.

 

Alle mensen die de Nederlandse taal beter willen leren spreken, schrijven  en lezen zijn daar welkom.Aanmelding vooraf is niet nodig; wel graag om 14 uur aanwezig zijn.We oefenen daar de Nederlandse spreektaal met gesprekken, taalspellen en het lezen van lokaal nieuws.

Voor Bedum is er een taalcafé voor mannen en vrouwen op woensdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur. Ook is er een aparte vrouwentaalcafé, en is iedere dinsdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur open. Alle twee cafés zijn gevestigd in De Meenschaar in Bedum.

In de schoolvakanties zijn de cafés dicht.

Deelname is gratis, ook het kopje koffie of thee

Voor informatie en/of aanmelding kunt u bellen met Paul Leenders Tel:061374 8181 of mailen  pfjleenders@cs.com 

Voor de gemeente Bedum is de coördinator: Boukje Tuin Telefoon: 0623988748  mail: boukjetuin@hotmail.com