Taal ondersteuning voor volwassenen en kinderen

Vrijwilligers ondersteunen kinderen en volwassenen bij het leren en uitbreiden van de Nederlandse taal

Bij taalondersteuning voor kinderen betekent dat voorlezen en taalspelletjes doen samen met één van de ouders. De ouders spreken thuis vaak een andere taal of hun kind heeft op school moeite met de Nederlandse taal. Kinderen vanaf 2 jaar kunnen worden aangemeld. De extra aandacht voor taal helpt bij de ontwikkeling van het concentratievermogen en een goede start op de basisschool.

Bij volwassenen gaat het om het oefenen van gespreksvaardigheden en/of ondersteuning bij het volgen van een inburgeringscursus of opleiding. De taalvrijwilliger sluit aan bij de vraag van de deelnemer.

Gang van zaken

Elk deelnemer krijgt een vaste vrijwilliger. De coördinator van het taalproject peilt de behoefte aan taalondersteuning en zoekt daar een vrijwilliger bij. Wij gaan voor een wederzijdse click. Dat betekent dat er soms ook sprake is van een wachttijd, voordat er daadwerkelijk gestart kan worden met de taalondersteuning. De vrijwilliger komt in principe eens per week één uur, één jaar lang aan huis. De hulp van de vrijwilliger is gratis en gaat uit van de inzet van degene die om de hulp vraagt.

Voor volwassenen is het ook mogelijk het taalcafé in Bedum te bezoeken.

Voor Bedum is er, is iedere dinsdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur een vrouwentaalcafé en op woensdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur voor  mannen en vrouwen.  Alle twee cafés zijn gevestigd in De Meenschaar in Bedum.

In de schoolvakanties zijn de cafés dicht.

Deelname is gratis, ook het kopje koffie of thee

Voor informatie en/of aanmelding kunt u bellen met:  Boukje Tuin Telefoon: 06-23988748