Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Het Hogeland

Wanneer u te horen hebt gekregen dat je ongeneeslijk ziek bent, breekt er een tijd van onzekerheid aan. Voor veel mensen is het goed om in eigen huis te kunnen sterven. Om dit mogelijk te maken zijn mantelzorgers in deze fase heel belangrijk. Het verzorgen van een geliefde is soms zwaar en dan is het fijn om te weten dat een vrijwilliger kan ondersteunen. Vrijwilligers nemen een aantal dagdelen van de mantelzorger over, zodat die tijd voor zichzelf heeft. Door even te ontspannen is er weer energie om voor de geliefde te zorgen.

Bent u terminaal of is er iemand in uw omgeving die ernstig ziek is en ondersteuning nodig heeft? Dan kunt u gebruik maken van Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg. De coördinator komt bij u thuis om in gesprek te gaan over uw vragen en wensen en probeert zo snel mogelijk een vrijwilliger te laten komen.

Coördinatoren:
Willy Noorda: 
telefoon: 06 10 26 00 95
w.j.noorda@kpnplanet.nl

Simone van Dijk:
telefoon 06 51 63 78 26
simonemeindertsma@hotmail.nl

Projectcoördinator:
Gerrit de Vries
Telefoon 06 50 65 32 24