Fashioncheque BMWE

Een kledingpas voor de laagste inkomens

Om inwoners met een laag inkomen en weinig vermogen tegemoet te komen ,  hebben  de colleges van burgemeester en wethouders van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond onlangs besloten weer een Fashioncheque (kledingpas) van € 50,-- beschikbaar te stellen.

MEER DOEN MET MINIMA

Vanwege de positieve ervaringen in de afgelopen jaren, is besloten om ook dit jaar weer de  Fashioncheque te verstrekken. De pas is een aanvulling op de bestaande regelingen voor inwoners met een laag inkomen. Werkplein Ability, uitvoeringsorganisatie voor werk, inkomen en participatie in de BMWE gemeenten, verstrekt deze regelingen.

AUTOMATISCHE ONTVANGST OF ZELF AANVRAGEN.

Inwoners die een uitkering ontvangen van werkplein Ability, krijgen de Fashioncheque automatisch thuisgestuurd, zo ook voor hun inwonende partner  en kinderen tot 18 jaar. Inwoners met een inkomen tot 120 % van de bijstandsnorm en weinig vermogen, kunnen het zelf aanvragen net als voor hun inwonende partner en kinderen tot 18 jaar.

Het is tot 1 mei 2017 mogelijk om de Fashioncheque aan te vragen. Het aanvraagformulier  is te downloaden op www.werkpleinability.nl en beschikbaar op het werkplein Ability in Winsum ( Ubbo J. Mansholtplein 2 ). Hier is ook informatie te verkrijgen over andere minimaregelingen, waaronder de tegemoetkoming voor een aanvullende zorgverzekering, compensatie Eigen Risico, vergoeding voor het startpakket voortgezet onderwijs, kinderfeestjes en sport.

Terug naar het nieuwsoverzicht