Minimabeleid 2020

Deze lijst is samengesteld voor alle inwoners van de Gemeente Het Hogeland

PARTICIPATIEFONDS                                    

120% van de geldende bijstandsnorm (uitvoering werkplein Ability)

vermogen, waarde eigen woning wordt vrijgelaten 

€ 100,00 voor kinderen,

€ 150,00 per persoon voor samenwonenden en gehuwden en

€ 250,00 voor alleenstaanden en alleenstaande ouders.                

Geen bonnetjes controle meer.

 INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG

105% van de toepasselijke bijstandsnorm (tot pensioengerechtigde leeftijd)

vermogen

3 jaar minimum

geen zicht op inkomensverbetering

Alleenstaande                      30% van de gehuwdennorm € 451,00 

Alleenstaande ouder            35% van de gehuwdennorm  € 527,00

Gehuwden                           40% van de gehuwdennorm  € 602,00

 FASHIONCHEQUE 

120% van de geldende bijstandsnorm

vermogen check

€ 25,00 voor inwonende kinderen van 0 jaar tot 18 jaar.

 KINDERFEESTJE (uitvoering st. Leergeld)

120% van de geldende bijstandsnorm

vermogen check

er kan een verjaardag pakket van Jarige Job voor de kinderen worden aangevraagd van 4 t/m 12 jaar.

 STARTPAKKET ONDERWIJS (uitvoering stichting Leergeld)

120% van de geldende bijstandsnorm

vermogen

van groep 7 basisschool tot 18 jaar

fiets, laptop in bruikleen

schoolspullen, ouderbijdrage en schoolreis

Stichting Leergeld beoordeelt de aanvraag en zal de voorziening in natura uitbetalen.

Er wordt gekeken naar de noodzaak. Er is geen vast bedrag of vaste periode afgesproken.

 Via de website van Stichting Leergeld kan men een aanvraagformulier voor de schoolvoorzieningen indienen bij de coördinator (ouders kunnen dit zelf aanvragen). 

http://leergeldhoogeland.nl/cms-lgh/hoe-aan-te-vragen/

 FINANCIELE TEGEMOETKOMING EIGEN RISICO  ZORGVERZEKERING

(uitvoering werkplein Ability)

120% van de geldende bijstandsnorm

vermogen. Waarde eigen woning wordt vrijgelaten

3 jaar volledig eigen risico verbruikt: vergoeding van € 265,00

 COLLECTIEVE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING (www.gezondverzekerd.nl)

aanvullende verzekering + Tandartsverzekering

(Tandartsverzekering hoeft niet als men een volledig kunstgebit heeft).

120% van de bijstandsnorm

 TEGEMOETKOMING AANVULLENDE ZORGVERZEKERING (uitvoering werkplein Ability)

als men een andere zorgverzekering heeft dan het collectieve Garant Verzorgd Pakket van

Menzis of als men alleen aanvullend verzekerd is bij Menzis en geen gebruik maakt van collectiviteit.

een tegemoetkoming voor de aanvullende zorgverzekering.

deze tegemoetkoming is gelijk aan de gemeentelijke bijdrage voor het Garant Verzorgd Pakket

van Menzis en is geraamd op € 7,- per maand.

120% van de geldende bijstandsnorm

vermogen

VERGOEDING REPRESENTATIEKOSTEN (uitvoering werkplein Ability)

120% van de geldende bijstandsnorm

vermogen

€ 150,00

 ZWEMLES A EN B EN ZWEMABONNEMENTEN VOOR KINDEREN (uitvoering stichting Leergeld)

120% van de geldende bijstandsnorm

vermogen

vergoeding zwemdiploma A en B voor kinderen.

vergoeding van zwemabonnementen voor kinderen.

!! Stichting Leergeld vergoedt alleen het dichtstbijzijnde zwembad in de buurt van het kind (goedkoop/ adequaat). Dit betekent bijvoorbeeld dat een kind uit Uithuizen geen vergoeding krijgt voor zwemlessen/ zwemabonnement in Bedum. Omdat het zwembad in Bedum overdekt is gaat daar namelijk nogal eens de voorkeur naar uit.

 HET JEUGDFONDS SPORT & CULTUUR  (aanvraag gaat via stichting Leergeld)

120% van de geldende bijstandsnorm

vermogen check

kinderen van 0 tot 18 jaar die structureel willen sporten of lessen muziek-, dans-, theater of andere creatieve lessen willen volgen

het maximale bedrag voor contributie/lesgeld en attributen dat wordt uitgekeerd is € 225,- (sport)

of € 450,- (cultuur).

JFS&C betaalt de contributie/lessen altijd aan de sportvereniging/aanbieder, het gezin ontvangt –indien van toepassing-

een waardebon van het fonds voor de aanschaf van benodigde kleding/attributen bij een winkel waar het fonds mee  samen werkt. 

Er wordt niet met terugwerkende kracht vergoedt.

 SPORT:

De activiteit moet vallen onder het begrip sportbeoefening onder begeleiding in team/groepsverband en/of bij een bij NOC*NSF aangesloten sport/vereniging. Scouting, individueel fitness (groepslessen fitness wel!) en zwemlessen/ABC-diplomazwemmen worden niet vergoed (wel via Leergeld).

 CULTUUR:
De activiteit moet vallen onder de categorie: muziek, beeldende kunst, dans, theater of kindercircus en het moet gaan om actieve deelname. Eénmalige activiteiten en activiteiten georganiseerd door scholen of in het kader van naschoolse opvang komen niet voor een vergoeding in aanmerking.

Een aanvraag kan alleen gedaan worden door een tussenpersoon/intermediair uit het onderwijs, jeugdzorg, schuld-

Hulpverlening, sociaal werk of gezondheidszorg. Ook Leergeld is intermediair. Ouders, kinderen en sportverenigingen kunnen geen aanvraag indienen.

 HUISWERKBEGELEIDING op advies van de school (uitvoering stichting Leergeld)

120% van de geldende bijstandsnorm

Vermogen check

Stichting Leergeld zorgt ervoor dat het kind de juiste begeleider krijgt voor ofwel het structureren van huiswerk of het helpen bij bepaalde vakken. De begeleiding kan zowel groepsgewijs als individueel zijn.

 INDIVIDUELE STUDIETOESLAG (uitvoering werkplein Ability)

een volwassene die onderwijs volgt en recht heeft op studiefinanciering of tegemoetkoming;

en niet over een eigen vermogen beschikt; en

door een structurele medische beperking tijdens de studie geen inkomsten kan verwerven;

kan eens per 6 maanden – € 100,- per maand.

een advies aanvraag bij het UWV kan onderdeel uitmaken van de procedure.

 GRATIS OV (uitvoering werkplein Ability) vanaf 1 juli 2020

OV in daluren voor iedereen uit gezinnen met inkomen tot 120%.

daluren jaarabonnement (niet geldig tussen 6:30 en 9:00 uur).

inwoner bestelt kaart en gaat akkoord met monitoring chipdata voor evaluatie ten aanzien van vervolg regeling na een jaar.

Arriva verstuurt de gebruiksklare kaart + reisinformatie naar de inwoner.

in geval van beëindiging, breuk of verlies neemt de gemeente contact op met Arriva Klantenservice Zakelijk.

 KLEDINGBANK MAXIMA

120% van de geldende bijstandsnorm

Verwijsbrief (bijv. Humanitas, GKB, maatschappelijk werk, st. Leergeld, sociale zaken) of loonspecificatie

of voedselbankpas met rijbewijs, paspoort of ID bewijs.

Geen uitkering? Kan men een verwijsbrief laten zien van de instantie die op de hoogte is van de

financiële situatie (bijv. Humanitas, GKB, maatschappelijk werk, st. Leergeld).

 Vervoer naar kledingbank Maxima:

Om iedereen de mogelijkheid te bieden naar de kledingbank te komen, ondersteund Maxima in het vervoer middels een eigen personenbus. Wanneer klanten absoluut geen eigen vervoer kunnen regelen, kunnen ze gebruik maken van de pendeldienst.

 

Er kan tot vrijdag 17:00 uur ingeschreven worden voor de week daarop volgend. Inschrijven kan door middel van een e-mail te sturen, het mailadres is: naarmaxima@gmail.com. De volgende gegevens moeten vermeld worden:

Naam, straatnaam, huisnummer, woonplaats, aantal personen, beperkingen/bijzonderheden.

Op zondagavond zal de dienstregeling bekend gemaakt worden voor de week erop volgend. De dienstregeling zal bekend gemaakt worden via de mail. Tevens wordt in het dienstregeling vermeld op welke locatie u in het dorp wordt opgehaald.

 

De rijroute van de personenbus

Dinsdag:       Voormalige gemeente De Marne

Woensdag:   Voormalige gemeente Winsum en Bedum 

Donderdag:  Voormalige gemeente Eemsmond 

Vrijdag:         Voedselbank en Maxima

 DRESS FOR SUCCESS

Goed gekleed naar een baan. Dress voor Succes is bedoelt voor mensen met een minimuminkomen die onvoldoende financiële middelen hebben om zich passend te kleden voor een sollicitatie- of acquisitiegesprek. Bij Kledingbank Maxima helpen wij klanten bij het samenstellen van een nieuwe outfit: deze moet zowel bij de functie als bij persoon passen. Zo zorgen we er samen voor dat de klant representatief op de presentatie of sollicitatiegesprek verschijnt en de kans op een goede eerste indruk niet hoeft te missen.

 SUN– www.sungroningen.nl

Verleent financiële hulp aan mensen die in dringende financiële nood verkeren. Ook helpt Sun als er geen of onvoldoende gebruik gemaakt kan worden van de regelingen.

Men kan SUN niet rechtstreeks aanvragen.

Hulpverlener en medewerker Sociale Dienst kan een aanvraag voor financiële hulp indienen

 VOEDSELBANK–

www.voedselbankhethogeland.nl

 HUMANITAS THUISADMINISTRATIE (afdeling Het Hogeland)  – www.humanitas.nl

Tijdelijke ondersteuning totdat de eigen administratie op orde is.

 COMPUTERBANK HET HOGELAND

De computerbank is er voor gezinnen of alleenstaanden met een laag inkomen, die voldoen aan

de voedselbank-norm en geen computer in huis hebben.

Er kan een inkomen-check op de website van de Computerbank gedaan worden.

Deze inkomen-check is een indicatie, bel bij twijfel met de Computerbank.

De beoordeling of u in aanmerking komt, wordt altijd bij u thuis gedaan door een vrijwilliger van Humanitas Thuisadministratie Hoogeland.

 

Adres van de Computerbank: Industrieweg 7,9981HJ Uithuizen (bij Werk Op Maat)

Telefoon: 0595 433245

Website: www.computerbankhethogeland.nl

 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht