Voedselbank stopt met kledingbank

Voedselbank stopt met inzamelen en uitgifte van kleding

Per 1 februari a.s. stopt Voedselbank Het Hogeland met het inzamelen van kleding! Dit zal door MAXIMA aan de Werf te Winsum per 1 maart a.s. worden overgenomen. Na pakweg 10 jaren komt er een einde aan de inzameling en uitgifte. Wij bedanken ALLE INBRENGERS van kleding voor de steun die zij in de achter ons liggende jaren gaven aan mensen met een smalle beurs. Nogmaals: HEEL ERG BEDANKT!!!!

Terug naar het nieuwsoverzicht