Werkplan 2017

 

In dit werkplan 2017 kunt u zien als onze agenda voor het komende jaar.

U treft een gedeeltelijke verantwoording aan waar de afdeling, middels blijvende projecten, aandacht aan geeft. Voor 2017 gelden niet alleen de bestaande projecten, maar staan we ook open voor nieuwe initiatieven, uiteraard voor zover wij daarvoor vrijwilligers kunnen opleiden.

Ons beleid zal zich niet beperken tot het uitvoeren van projecten om problemen op te lossen waardoor de mens zelf zijn, haar zelfredzaamheid terugkrijgt of versterkt wordt, maar zeker ook willen wij energie stoppen in projecten en initiatieven ter voorkoming van problemen en armoede.

Dat doen we in samenwerking met maatschappelijk organisaties, zowel privaat- als publiekrechtelijke. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan: Overheid BMWE (Hoogeland), MJD, St. Eigen Kracht Noord Groningen, Voedselbanken, Werkplein Ability en scholen. Dit is zeker geen limitatieve opsomming, want we staan open voor alle personen en of organisaties die zich willen inzetten voor de medemens.

Uit het werkplan blijkt zeker dat er vele vrijwilligers zijn die zich inzetten voor de missie die wij hebben, alles ten gunste van onze medemensen. Hier wil ik dan ook mijn dank uitspreken voor de energie en tijd die zij hiervoor beschikbaar stellen

 

Terug naar het nieuwsoverzicht