Wijziging minimaregelingen

De vergoedingen vanuit het minimabeleid zijn gewijzigd

Jeugdsportfonds

- 120% van de geldende bijstandsnorm

- Vermogen

- Kinderen van 4 tot 18 jaar die structureel willen sporten

- Het maximale bedrag voor contributie en sportattributen dat wordt uitgekeerd is €225,00.

- Jeugdsportfonds betaalt de contributie rechtstreeks aan de sportvereniging of ouders/verzorgers ontvangen

  een waardebon voor sportattributen die ingeleverd kan worden bij een winkel waar Jeugdsportfonds mee

  samen werkt.

- alleen contributie van sportverenigingen die zijn aangesloten bij de landelijke sportbonden van de

  sportkoepel NOC*NSF.

                                         

* Balsporten (voetbal, honkbal, hockey, korfbal, basketbal, rugby, handbal, volleybal)

* Verdedigingsport (Judo, karate, div. verdedigingssporten, boksen)

* Watersport (zwemmen, waterpolo, zeilen, surfen)

* Racketsport (tennis, badminton, squash)

* Overige (turnen/gymnastiek, atletiek, schaatsen)

 

LET OP! Een aanvraag kan alleen gedaan worden door een tussenpersoon/intermediair uit het onderwijs, jeugdzorg, schuldhulpverlening of gezondheidszorg.

Ouders, kinderen en sportverenigingen kunnen geen aanvraag indienen.

 

PARTICIPATIEFONDS

- 120% van de geldende bijstandsnorm

- Vermogen

- € 200,00 per persoon

 

* Lidmaatschap en lessen sportvereniging of sportschool    * Scouting

* Zwemles en -abonnement                                                  * Lidmaatschap bibliotheek

* Creatieve activiteiten                                                         * Peuterspeelzaal

* Toegang musea                                                                   * Schoolreisjes

* Onderwijsbijdrage                                                             * lidmaatschap koor

 

KINDERFEESTJE

– 120% van de geldende bijstandsnorm

– vermogen

– € 50,00 per kind onder de 18 jaar (uitbetalen in de maand dat kind jarig is)

 

STARTPAKKET VOORTGEZETONDERWIJS

voor het eerst naar het voortgezet of beroepsonderwijs (kinderen tot 18 jaar)

– 120% van de geldende bijstandsnorm

– vermogen

– 1e kind € 750,00 en elk kind daarna € 500,00

– op declaratiebasis (1 jaar)

 

INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG

– 105% van de toepasselijke bijstandsnorm

– vermogen

– 3 jaar minimum

– geen zicht op inkomensverbetering

* Alleenstaande                      30% van de gehuwdennorm  € 422,00 

* Alleenstaande ouder           35% van de gehuwdennorm  € 492,00

* Gehuwden                          40% van de gehuwdennorm  € 562,00

 

 

 

COLLECTIEVE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING

– Woonachtig in BMW(E)

– Aanvullende verzekering + Tandartsverzekering (Tandartsverzekering hoeft niet als men een

     volledige kunstgebit heeft).

– 120% van de bijstandsnorm

– vermogen

 

TEGEMOETKOMING AANVULLENDE ZORGVERZEKERING

–Als men een andere zorgverzekering heeft dan het collectieve Garant Verzorgd Pakket van

    Menzis

–een tegemoetkoming voor de aanvullende zorgverzekering.

–Deze tegemoetkoming is gelijk aan de gemeentelijke bijdrage voor het Garant Verzorgd Pakket

    van Menzis en is geraamd op € 7,- per maand.

 

 

COMPENSATIE EIGEN RISICO

– 120% van de geldende bijstandsnorm

– Vermogen

    Als men 1 jaar het eigen risico heeft verbruikt heeft men recht op 50% van € 385,00. 

    Bij een verbruik van 2 jaar is dat 75% van € 385,00 en bij een verbruik van 3 jaar is dit 100% 

    van € 385,00.

    Deze regeling is met terugwerkende kracht geldig vanaf 1 januari 2016.

 

 

INDIVIDUELE STUDIETOESLAG

– Een volwassene die onderwijs volgt; en niet over een eigen vermogen beschikt; en

   niet het minimumloon kan verdienen met volledig werken, als gevolg van een arbeidsbeperking;

– Kan eens per 6 maanden – € 100,- per maand

– Een advies aanvraag van het UWV maakt onderdeel uit van de procedure

 

 

VERGOEDING REPRESENTATIEKOSTEN

– 120% van de geldende bijstandsnorm

– vermogen

– € 150,00

 

 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

VERMOGEN EN INKOMEN PER 1 JANUARI 2016

Netto (gezins-) inkomen per maand, per 1 januari 2016 tot 1 juli 2016

           

    

      21-65 jaar

  
  

      >65jaar

  
  

Vermogensgrens

  
 

120%

120%

 

Alleenstaande*

 € 1.108,88

 € 1.245,87

 €   5.920,-

Alleenstaande ouder

 € 1.108,88

 € 1.245,87

 € 11.840,-

Gehuwd of
  samenwonend

 € 1.584,11

 € 1.701,97

 € 11.840,-

 

 

 

 

 

Jong gehandicaptenkorting 2016 € 59,92

 

 

 

 

STICHTING LEERGELD – www.leergeld.nl

Ondersteunt kinderen die niet voor hulp van de gemeente of andere organisaties in aanmerking komen.

 

SUN – www.sungroningen.nl

Verleent financiële hulp aan mensen die in dringende financiële nood verkeren. Ook helpt Sun als er geen of onvoldoende gebuik gemaakt kan worden van de regelingen.

– Men kan SUN niet rechtstreeks aanvragen.

– Hulpverlener en medewerker Sociale Dienst kan een aanvraag voor financiële hulp indienen

 

VOEDSELBANK– www.voedselbankhethogeland.nl

 

HUMANITAS THUISADMINISTRATIE (afdeling 't Hoogeland)  – www.humanitas.nl

Tijdelijke ondersteuning totdat de eigen administratie op orde is.

 

STICHTING VRIENDEN ARME KANT WINSUM

De stichting realiseert dit met noodhulp, hulp aan kinderen, ondersteuning/verwijzing naar de voedselbank, (financiële) ondersteuning en praktische begeleiding in het woud van regelingen en acties, zoals dagje uit, Sinterklaas en Kerst.

Voor meer informatie e-mail of bel Maaike Dicke:   m.e.dicke@rug.nl   of  06-22685293

 

STICHTING JARIGE JOB  – www.jarige-job.nl

Job geeft geen geld, maar een verjaardagsbox voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.

 

SPREEKUUR GKB

BEDUM: op de oneven weken op maandag tussen 9:00 – 12:00 uur in het gemeentehuis Bedum.

DE MARNE: iedere donderdag tussen 9:00 – 12:00 uur op het gemeentehuis in Leens.

WINSUM: iedere vrijdag tussen 9:00 – 12:00 uur op het werkplein.

 

Afspraak maken op werkdagen tussen 9:00 – 16:00 uur met Hanneke Prins. Tel.nr: 050-3675975

 

MAATSCHAPPELIJK WERK  (Delfzijl: 0595-441123)

Bedum: spreekuur op donderdag van 11:00 – 12:00 uur aan De Vlijt 6 in Bedum. Telefoonnummer: 050-3015165.

De Marne: spreekuur op vrijdag van 11:00 – 12:00 uur in het gemeentehuis in Leens. Telefoonnummer: 0595-575500.

Winsum: spreekuur op woensdag van 10:00 – 11:00 uur in het gezondheidscentrum aan Meeden 3b

in Winsum.

Donderdag van 13:15 – 14:15 uur in Centrum Jeugd en Gezin (ook in het gezondheidscentrum)

 

(Let op: mogelijk wordt maatschappelijk werk vanaf de zomer 2016 een andere organisatie!!)

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24-01-2017

Terug naar het nieuwsoverzicht