Over de afdeling

Humanitas Het Hogeland is een afdeling van de vereniging Humanitas. Jaarlijks bieden ruim 100 vrijwilligers van onze afdeling, mensen tijdelijk een steuntje in de rug.

We hebben drie soorten vrijwilligers. Welk type ben jij? Klik hier voor meer info.

Activiteiten:

 • ThuisAdministratie:

Coördinatoren: Jan Tuin en Jacob Hellinga

 • ThuisBezoek:

Coördinator: Dineke Geurtsen

 •  TaalOndersteuning: (inclusief Taalcafés)

Coördinator: Boukje Tuin  

 • Home-Start:

Coördinator: Jenny van der Werf 

 • Zingeving LevensVerhaal:

Coördinator: Jan van der Holst 

 • EemDoun: (Klusproject)

Coördinator: Kasper Blaauw 

 • Kindacties (Sinterklaasactie en Kindervakantieweken)

Coördinator/werver: Evie Rienks

Werver: Kasper Blaauw

 • Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)

 Coördinatoren: Willy Noorda en Simone van Dijk 

 •   Beheerder website

 Webmaster: Kasper Blaauw

Het bestuur van Het Hogeland wordt gevormd door:

 • Voorzitter - vacant
 • Secretaris – Metty Franssens
 • Portefeuillehouder financiën – Evie Rienks

Contactgegevens:
Email: afdeling.hoogeland@humanitas.nl
Telefoon nummer: 06 51 32 58 10