Over de afdeling

De organisatie

Onze vrijwilligers zijn er voor mensen die het even niet in hun eentje redden. De afdeling heeft ruim 120 vrijwilligers. Er zijn meerder Werkprojecten:

ThuisAdministratie.

40 vrijwilligers helpen mensen met schulden of administratieve problemen.

HuisBezoek

35 vrijwilligers bezoeken mensen, die eenzaam zijn of een steuntje in de rug nodig hebben.

Taalproject:

Ongeveer 50 vrijwilligers helpen volwassenen en kinderen met het leren van de Nederlandse taal. Dat wordt één op één gedaan of in een taalcafé.

EemDoun:

4 Vrijwilligers helpen mensen met kleine klussen, omdat ze dat om welke reden dan ook niet zelf kunnen.Ook zijn er een aantal projecten die in samenwerking met de afdeling Groningen worden georganiseerd.

De afdeling

Onze afdeling komt op voor een samenleving waarin mensen actief vorm geven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar. Deze humanistische uitgangspunten  vertaalt Humanitas Het Hogeland in diensten  van-mens-tot-mens op de gebieden van welzijn, wonen en zorg. De dienstverlening is kleinschalig en wordt lokaal georganiseerd. Op basis  van deze uitgangspunten organiseert onze afdeling projecten en activiteiten die er op gericht zijn om mensen die een steuntje in de rug nodig hebben, uitzicht te geven om zelf weer de regie oven hun leven te voeren. Onze afdeling is werkzaam in de gehele gemeente Het Hogeland

Het bestuur van onze afdeling bestaat uit de volgende mensen met de bijbehorende portefeuilles:

 • Voorzitter: Paul Schweitzer , kernbestuur

 • Secretaris: Metty Franssens , kernbestuur

 • Penningmeester: Evie Rienks , kernbestuur

 • Nieuwe projecten: Paul Leenders , kernbestuur

 • Coordinator HuisBezoek: Bernadette Bak

 • Coordinator ThuisAdministratie Bedum: Jan Tuin

 • Coordinator ThuisAdministratie Winsum: Jakob Hellinga

 • Coordinator Klusproject EemDoun: Kasper Blaauw

 • Coordinator Taalproject Bedum: Boukje Tuin

 • Coordinator Levensverhaal io. : Jan van der Holst

 • Coordinator StamTafel io. : Jacqueline Tuitman

Bij onze afdeling werken alleen vrijwilligers.