Het Hogeland

ThuisBezoek

Humanitas Het Hogeland kent diverse projecten waarin vrijwilligers mensen ongeacht geloof, rang of stand helpen op allerlei gebieden van het leven. Een van die projecten is het ThuisBezoek. Het biedt ouderen, mensen met een chronische ziekte, een lichamelijke of een geestelijke beperking regelmatig gezelschap en contact wanneer zij niet (meer) in staat zijn dit zelf te organiseren. Op die manier kan er soms ook voor worden gezorgd, dat een mantelzorger wordt ondersteund, zodat overbelasting wordt voorkomen.

Bij ThuisBezoek gaat het in de eerste plaats om het contact. Praten, luisteren of activiteiten zoals wandelen, spelletjes doen, winkelen of een ander uitje. In een aantal gevallen is het zinvol om een netwerk op te bouwen met iemand, soms hoeft dat niet en heeft iemand alleen behoefte aan gezelschap. Gewoon iemand die bijdraagt aan het leefplezier.

Wij zijn per direct op zoek naar een vrijwillige coördinator.

 

Voor ons werkgebied dat samenvalt met de toekomstige gemeente Het Hogeland. Het werkgebied is verdeeld in:

 • West: dat de huidige gemeenten De Marne en Winsum beslaat en
 • Oost: waartoe het gebied wordt gerekend, dat nu valt onder de huidige gemeenten Eemsmond (waaronder woonvorm ‘’De Tille’’ in Uithuizen) en Bedum.

 

Wat houdt deze functie in?

De coördinator organiseert de activiteit vriendschappelijk huisbezoek, is verantwoordelijk voor het selecteren van vrijwilligers, de  kennismakingsgesprekken met deelnemers, de koppeling van de vrijwilliger aan een deelnemer, de coördinatie van de werkzaamheden en de begeleiding van de vrijwilligers. Om deze rol vorm te geven voert hij/zij de volgende werkzaamheden uit:

 • Intakegesprekken voeren met vrijwilligers
 • Het hebben van inventarisatiegesprekken met nieuwe deelnemers
 • Het samenstellen van groepjes op basis van interesses (zgn. koppelingen)
 • Zorgen voor de opstart van het contact en het maken van onderlinge afspraken
 • Ondersteuning en begeleiding van vrijwilligers door middel van het organiseren van      vrijwilligersbijeenkomsten, maar ook het beantwoorden van vragen die adhoc ontstaan
 • Het organiseren van regelmatige samenkomsten van een klein team vrijwilligers
 • Het verzorgen van registraties in HRS (Humanitas Registratie Systeem)

 

Wat vragen wij?

Wij zoeken mensen die:

 • Zelfstandig, maar ook in teamverband kan werken
 • Enthousiast en sociaal zijn en gevoel voor onze verschillende doelgroepen hebben
 • Talent hebben om te coördineren en organiseren
 • Stabiel, geduldig en betrouwbaar zijn
 • Goed kunnen luisteren en op basis van respect en gelijkwaardigheid ondersteuning kunnen en willen      bieden
 • De uitgangspunten van Humanitas onderschrijven en die zich voor een langere periode aan het project willen binden

 

 

Wat brengt de functie jou?

Als coördinator lever je een zinvolle bijdrage aan het bevorderen van het welzijn van je medemens. Je hebt contact met verschillende (soorten) deelnemers, vrijwilligers en andere organisaties.

 

Wat biedt Humanitas jou als vrijwilliger?

Als vrijwillige projectcoördinator, werkzaam voor Humanitas:

 • Ben je actief in een boeiende en veelzijdige functie
 • Ben je verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA) en bij ongevallen
 • Ontvang je een vergoeding voor de door jou gemaakte onkosten
 • Mag je rekenen op de ondersteuning binnen het team van coördinatoren en de portefeuillehouder binnen het bestuur
 • Kun je regelmatig gebruik maken van training en scholing

 

Tenslotte

Bij aanstelling als vrijwilliger is het een vereiste dat je over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) beschikt. Humanitas helpt je de daarvoor geldende procedure te doorlopen en vergoedt natuurlijk de aan het verkrijgen van dit document verbonden kosten.

 

Ben je geïnteresseerde geraakt?

Daar zijn wij heel blij om, al kan het zijn dat je nog wat meer informatie wilt, voordat je de stap maakt.

Hoe het ook zij, laat het ons weten. Zowel voor het verkrijgen van nadere informatie kun je je wenden tot ons secretariaat tel: 06- 51325810 of mailen naar hoogeland@humanitas.nl

Terug naar overzicht